x
x

Podaci o kontrolama HZZO-a za 2022. godinu

  29.04.2023.

Upravno vijeće usvojilo je Izvješće o radu sektora kontrole HZZO-a. Kontrolori HZZO-a su pri ugovornim subjektima HZZO-a proveli ukupno15.246 kontrola, od toga 14.984 kontrola na razini primarne zdravstvene zaštite, 233 kontrola na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda te 29 kontrola pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala.

Podaci o kontrolama HZZO-a za 2022. godinu

U odnosu na 2021. godinu, u kojoj su se kontrole provodile na prilagođeni način zbog pandemijskih uvjeta, provedeno je 20 % manje kontrola, dok je u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu, u 2022. godini provedeno 85 % više kontrola.

U 13.059 kontrola ili 86 % svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. Kršenje ugovornih obveza utvrđeno je u 14 % provedenih kontrola te su kontrolori Zavoda ugovornim subjektima izrekli 2.187 ugovornih mjera, od čega je izrečeno 1.455 opomena, 516 opomena s naplatom štete, 167 opomena s novčanom kaznom, 34 opomene s novčanom kaznom i naplatom štete, 14 opomena pred raskid ugovora od toga 13 opomena pred raskid ugovora s novčanom kaznom, jedna (1) opomena pred raskid ugovora s naplatom štete i novčanom kaznom, te je pokrenut jedan (1) postupak za raskid Ugovora.

U provedenim kontrolama privremene nesposobnosti za rad (PNR) sveukupno je pregledano 39.107 osiguranika/osobnih zdravstvenih kartona i zaključeno 13.074 PNR-a ili 33 % kontroliranih PNR-a, što u odnosu na isto razdoblje 2021. znači da je u 2022. godini pregledano 10.158 ili 21 % manje osiguranika te utvrđen prestanak medicinskih indikacija za korištenje PNR-a za 4.292 ili 25 % manje kontroliranih PNR-a. U odnosu na predpandemijsku 2019. godinu, u 2022. godini pregledano je 23.139 ili 145 % više osiguranika, te je utvrđen prestanak medicinskih indikacija za korištenje PNR-a za 6.844 ili 110 % više kontroliranih PNR-a.

Ukupna stopa PNR-a u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine, iznosila je 4,12, od toga 2,17 na teret poslodavca, a 1,95 na teret HZZO-a. U istom razdoblju 2021. godine, ukupna stopa PNR-a bila je 4,00, od toga 1,97 na teret poslodavca, a 2,03 na teret HZZO-a. Iz navedenog proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, ukupna stopa PNR-a bila veća za 3,0 %, odnosno stopa PNR-a na teret poslodavca bila je veća za 10,2 %, dok je na teret HZZO-a bila manja za 3,9 %. Ukupna stopa PNR-a na osnovi izolacije u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine iznosila je 0,05, što je u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine pad od 0,09 ili 64 %.

Kontrolori HZZO-a u 2022. godini radili su i na području kontrole i uređenja Listi čekanja u vanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako bi i termini SKZZ-a bili transparentni i dostupni izabranim doktorima primarne zdravstvene zaštite (PZZ) za eNaručivanje u što većem broju, a sve u cilju smanjenja lista čekanja i rasterećenja bolničkog sustava gdje god je to moguće.

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine, ukupan broj dana PNR bio je 21.658.752 te 69.197 dnevno bolesnih; u istom razdoblju 2021. godine ukupan broj dana PNR bio je 20.166.464 te 64.430 dnevno bolesnih.

Također, ukoliko se promatra ukupan broj dana PNR-a i broj radno aktivnih osiguranika (1.676.302) proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine prosječno trajanje PNR-a po osiguraniku iznosilo 13 dana, približno kao i u 2021. godine

Troškovi naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a u 2022. godini iznosili su 1.633.071.148 kn (ili 216.745.789 EUR).

Troškovi naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti u 2022. godini iznosili su 187.233.600 kn (24.850.169 EUR). Ovi se troškovi iskazuju odvojeno, kao i stopa PNR–a koja u 2022. godini iznosi 0,14 (nije uračunata u ukupnu stopu PNR od 4,12).