x
x

Praćenje nestašica lijekova u Europskoj uniji

  27.05.2023.

Europska komisija, Europska agencija za lijekove (EMA) i Mreža nacionalnih agencija za lijekove (engl. Heads of Medicines Agencies, HMA), putem Izvršne upravljačke skupine za nestašice i sigurnost primjene lijekova (MSSG) pažljivo prate i reagiraju na trenutačne nestašice lijekova u Europskoj uniji.

Praćenje nestašica lijekova u Europskoj uniji

Nestašice lijekova stalna su javnozdravstvena tema, a prilike su se u Europskoj uniji pogoršale zbog događaja poput rata u Ukrajini, energetske krize i visoke stope inflacije. Kašnjenja u proizvodnji i problemi s proizvodnim kapacitetima uzrokovali su poremećaje u opskrbi koji pogađaju većinu država članica. Problemi s opskrbom lijekovima također utječu na zemlje izvan EU, a EMA je razmijenila ključne informacije s drugim međunarodnim regulatornim tijelima. Na razini zemalja članica provedene su različite mjere kako bi se osiguralo da pacijenti mogu dobiti odgovarajuću terapiju. EMA i MSSG nastavit će pažljivo pratiti stanje zajedno s Europskom komisijom i državama članicama EU. Na temelju informacija od strane tvrtki i dionika EMA je u siječnju izvijestila da očekuje kako će se stanje poboljšati u narednim mjesecima. Podsjeća se pacijente i zdravstvene radnike da su u slučaju nestašice dostupne zamjenske terapije.

Osobito u pandemijskom razdoblju prepoznat je problem ovisnosti EU o drugim državama u pogledu opskrbe lijekovima te je upravo jedan od važnih ciljeva Farmaceutske strategije za Europu provesti mjere kojima će se potaknuti i obnoviti proizvodnja lijekova u Europskoj uniji i na taj način smanjiti ovisnost o drugim državama. To se prije svega odnosi na antibiotike, anestetike, hematološke lijekove i druge esencijalne lijekove. Pritom treba naglasiti da su nestašice lijekova zdravstveni problem već niz godina, neovisno o trenutačnoj pandemiji i drugim globalnim izazovima koji su problematiku dodatno stavili ufokus.

Na temelju naučenih lekcija, Europska komisija se pripremila za buduće krizne situacije. Osnovano je Europsko tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize – HERA, koje omogućuje da provođenje brzih reakcija kroz komunikaciju s proizvođačima lijekova te kroz sustav zajedničke nabave lijekova prema kojima su državama članicama omogućeni bolji uvjeti nabave lijekova. Istovremeno, proizvođačima su omogućeni bolji uvjeti opskrbe, ali i veće obveze postavljene od strane Europske komisije.

Jednako tako, Izvršna skupina za upravljanje nestašicama na području EU (engl. Medicines Shortages Steering Group, MSSG) pri EMA-i usvojila je 7. srpnja 2022. godine popis glavnih terapijskih skupina lijekova koji se koriste u kriznim situacijama, hitnim slučajevima, operacijama i intenzivnoj njezi. Predmetni popis čini osnovu na temelju koje će EMA prirediti konkretne popise kritičnih lijekova kako bi odgovorila na potencijalne „hitne situacije vezane uz javno zdravlje“ ili „krizne situacije“ (situacije vezane uz nestašice lijekova koje bi mogle predstavljati ozbiljan rizik za javno zdravlje u više od jedne države članice EU). Lijekovi koji se nalaze na takvim popisima pažljivo su praćeni zbog mogućeg povećanog rizika od nestašica. U slučaju potrebe, EMA može koordinirati brze regulatorne postupke kako bi osigurala kontinuiranu opskrbu tržišta u svim državama članicama EU-a. Popisi kritičnih lijekova nameću obveze nositeljima odobrenja da putem svojih kontaktnih točaka (engl. an industry single point of contact, i-SPOC) redovito obavještavaju EMA-u o potencijalnim ili trenutačnim nestašicama lijekova, dostupnim zalihama te predviđenoj ponudi i potražnji.

Dodatno, HALMED je u sklopu projekta EU4Health uključen u zajedničku akciju (Joint Action, JA) „Dostupnost lijekova, nestašice i sigurnost opskrbe lijekovima“ („Availability of medicines, shortages and security of supply“). S obzirom na to da nedostupnost lijekova predstavlja rizik za javno zdravstvo, koji je pritiscima na opskrbni lanac u trenutačnoj pandemiji došao do izražaja, navedenim projektom želi se postići koordinirana suradnja između država članica s ciljem pravovremenog sprječavanja, ublažavanja, praćenja i upravljanja nestašicama lijekova. Kroz ovakvu suradnju očekuje se da države članice utvrde temeljne uzroke nestašice lijekova, definiraju strategiju njihove prevencije, identificiraju najbolje sustave ili prakse rješavanja nestašica između država članica te razviju informatička rješenja za harmonizirano praćenje i upravljanje nestašicama lijekova.