x
x

Lovranska deklaracija kao prekretnica u unaprjeđenju izobrazbe liječnika

  07.08.2023.

Lovranska deklaracija: temelj zajedništva medicinskih fakulteta i prekretnica u unaprjeđenju izobrazbe liječnika, članak objavljen u časopisu mef.hr (Sveučilište u Zagreb - Medicincki fakultet).

Lovranska deklaracija kao prekretnica u unaprjeđenju izobrazbe liječnika

Poštivajući, uvažavajući i gradeći na vrijednostima svih dionika koji su dosad pridonijeli i koji pridonose izobrazbi liječnika u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, potpisivanjem Lovranske deklaracije započet će razdoblje stvaranja moderne medicinske edukacije za medicinske fakultete u Rijeci, Zagrebu, Splitu, Osijeku i Mostaru, koje je najvažniji ishod suradnja, povezivanje, uključivost i unaprjeđenje kvalitete nastavnog procesa za dobrobit svih studenata medicine, doktora medicine, nastavnika, kao i korisnika zdravstvenog sustava. Iako se temeljite i korjenite promjene mogu dogoditi tek tijekom dugoga niza godina, Lovranska deklaracija počiva na vrijednostima metodologije medicinske edukacije, primjenjivosti i transparentnosti te čini zalog i prvi korak boljem sustavu obrazovanja onih koji su svoj profesionalni život nesebično posvetili skrbi o zdravlju svih ljudi.

Osim kratkoročnih ciljeva, uspostavom suradnje i povezanosti između medicinskih fakulteta, Lovranskom se deklaracijom definira i pokreće sustav provedbe dugoročnih ciljeva temeljite reforme sustava medicinske izobrazbe u razdoblju od pet godina.

Osnovni dugoročni ciljevi uključuju:

  • reformu nacionalnog core kurikula za studij Medicine uključujući definiranje ishoda učenja,
  • reformu i modernizaciju kurikula specijalističkih studija,
  • podršku usklađivanju nastavnih planova i programa Medicinskog fakulteta u Mostaru s medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj s ciljem olakšavanja i poticanja mobilnosti studenata i ubrzanja procesa nostrifikacije diploma doktora medicine u Republici Hrvatskoj,
  • modernizaciju provođenja tečajeva trajne medicinske izobrazbe i uvođenje hibridnih modela edukacije,
  • poticanje internacionalizacije i komercijalizacije tečajeva trajne medicinske izobrazbe,
  • pružanje inicijative za rješavanjem tehničkih i administrativnih izazova prema resornim ministarstvima,
  • uspostavu kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta.