x
x

Priručnik "Prehrana i dijaliza"

  31.12.2022.

S obzirom na to da je prehrana sastavni dio liječenja bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti te je njihova nutritivna terapija vrlo kompleksna, česta su pitanja bolesnika što smiju jesti te kako uskladiti prehranu sa svojom bolešću.

Priručnik "Prehrana i dijaliza"

Takvi bolesnici često imaju pridružene bolesti kao što su šećerna bolest, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, što dodatno predstavlja brojne izazove u planiranju prehrane, a iskazuje i neminovnu potrebu za multidiciplinarnim liječenjem i individualnim pristupom. 

Upravo ovim priručnikom, autorice izv. prof. dr. sc. prim. Josipa Radić i Dora Bučan Nenadić, mag.nutr., žele bolesnicima olakšati liječenje, povećati kvalitetu života i ukazati i njima i njihovim liječnicima na mogućnost jedinstvene multidisciplinarne skrbi u Ambulanti za kliničku prehranu pri Zavodu za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Split, u koju su uključeni specijalist nefrolog, dijabetolog, endokrinolog i nutricionist. Priručnik je koncipiran da na jednostavan i bolesnicima razumljiv način približi sve važne informacije vezane uz nutritivnu terapiju bolesnika liječenih dijalizom.