x
x

Razina empatije i psihološkog distresa kod medicinskih sestara i tehničara

  06.07.2022.

Razina empatije i psihološkog distresa kod medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Kliničkog bolničkog centra Osijek, članak objavljen u časopisu Collegium antropologicum.

Razina empatije i psihološkog distresa kod medicinskih sestara i tehničara

Cilj istraživanja bio je ispitati ukupni stupanj empatije, njen afektivni i kognitivni aspekt, stupanj psihološkog distresa, te utvrditi povezanost između empatije, emocija i psihološkog distresa kod medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara zaposlenih u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Od ožujka do lipnja 2019. godine provedeno je presječno istraživanje na 152 medicinske sestre i zdravstvenih tehničara uz korištenje upitnika koji je autor osobno izradio, te standardnim upitnicima BES, PANAS i K10 za procjenu empatije, pozitivnih i negativnih emocija i psihološkog distresa kod ispitanika. Ispitanici su pokazali srednji – viši stupanj ukupne empatije (medijan 50 i interkvartilni raspon 43 – 56) s više izraženom afektivnom nego kognitivnom komponentom. Psihološki distres je utvrđen kod 65 % ispitanika. Ispitanici sa višim stupnjem distresa imaju i više negativnih emocija (medijan 23 i interkvartilni raspon 14,5 – 28,5). Porastom distresa, rastu negativne emocije (p < 0,001, r =0,426). Postoji povezanost između afektivne i kognitivne empatije (p < 0,001, r = 0,355) te blaga negativna povezanost između afektivne empatije i psihološkog distresa (p = 0,012 r= – 0,203).

Zdravstveni djelatnici su pretežito empatični i imaju u velikoj mjeri prisutan psihološki distres. Potrebno je vršiti sustavno ispitivanje zdravstvenog osoblja na empatiju i distres kako bi se detektirale rizične skupine kojima je potrebna pomoć radi prevencije stresa.

Dubravka Holik, Andrea Milostić-Srb, Bruno Popić, Stjepan Rudan, Antun Bajan, Helena Javorček, Ljiljana Majnarić-Trtica