x
x

Novi sveučilišni udžbenik “Uvod u medicinu i povijest medicine”

  17.11.2021.

Iz tiska je izašao novi sveučilišni udžbenik iz predmeta Uvod u medicinu i povijest medicine. Izdavač je Školska knjiga.

Novi sveučilišni udžbenik “Uvod u medicinu i povijest medicine”

Autori su Ana Borovečki i suradnici.

Tekst udžbenika temelji se na ishodima učenja i kompetencijama koji su opisani i navedeni u studijskom programu za predmet Uvod u medicinu i povijest medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Udžbenik nastoji na jasan i pristupačan način pomoći/olakšati studentu ulazak u studij medicine i buduću profesiju, uz razumijevanje osnovnih pojmova i povezivanje najznačajnijih događaja, svjetonazora, otkrića, vjerovanja i znanja iz povijesti medicine s današnjim spoznajama i izazovima.

Udžbenik je podijeljen u četiri dijela.

U prvome se dijelu daje uvod u područje medicine te se pokušava odgovoriti na pitanja: Što je medicina? Zašto je medicina profesija? Na koja se područja medicina dijeli? Koja su obilježja pojedinih područja u medicini? Koje sve specijalizacije postoje u medicini? Što je to zdravstveni sustav i kako je on organiziran?

U drugome se dijelu knjige daje povijesni pregled razvoja medicine. Prikazani su najvažniji liječnici i otkrića. Povijesti medicine pristupa se problemski progovarajući o pojedincima i važnim otkrićima.

Ovakav se pristup nastavlja i u trećem dijelu, gdje je medicina prikazana u kontekstu njezina povijesnog isprepletanja s društvenim promjenama i njezina utjecaja na sámo društvo.

Zadnji, četvrti dio knjige bavi se medicinom kao profesijom u užem smislu donoseći osnovne etičke postavke te osnove profesionalnih standarda ponašanja liječnika prema pacijentu, ali i prema društvu.

Izvor: Školska medicina