x
x

Prva međunarodna konferencija o edukaciji u medicini

  31.03.2023.

Međunarodna višednevna konferencija o izobrazbi u medicini, koja je u četvrtak počela u Rijeci, okupila je oko 400 sudionika i još tisuću njih online, a prvi put je u Hrvatskoj na jednome mjestu okupila predstavnike svih dionika medicinske izobrazbe.

Prva međunarodna konferencija o edukaciji u medicini

Medicinski fakultet u Rijeci, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso (USA), Hrvatska liječnička komora, Sveučilište u Rijeci i Klinički bolnički centar Rijeka organiziraju međunarodnu konferenciju First International Conference on Teaching and Learning in Medical Education, u sklopu koje će biti održan i satelitski simpozij First International Student Symposium on Future Doctors Educating the World. Organizatori studentskog simpozija su Studentski zbog Medicinskog fakulteta u Rijeci, FOSS MEDRI, CroMSIC, European Medical Students’ Association i Studentska sekcija znanstvenog časopisa Medicina Fluminensis. Konferencija će biti održana u Lovranu od 31. ožujka do 02. travnja, uz posebne pretkonferencijske događaje, koji je održan u Palači Šećerane u Rijeci 30. ožujka 2023.

Konferencija je namijenjena medicinskim i drugim edukatorima u zdravstvenoj profesiji, upravama, studentima medicine i drugih studija u području zdravstvene profesije, specijalizantima, administratorima i svima koji sudjeluju u medicinskoj edukaciji. Preko Hrvatske liječničke komore moguće je cijelu konferencije pratiti online.

Više informacija potražite na stranici Konferencije

Final Program 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: