x
x

COVID-19: Prednosti detaljnog praćenja kontakata

  Marija Škrlec, mag. pharm

  29.04.2020.

Traženje kontakta COVID-19 pacijenata u ranoj fazi epidemije smanjilo je vrijeme sekundarnih slučajeva u zajednici za gotovo 2 dana, pokazala je retrospektivna analiza ispitivanja.

COVID-19: Prednosti detaljnog praćenja kontakata
Djeca su pod sličnim rizikom od infekcije kao i opća populacija, iako je manje vjerovatno da će imati ozbiljne simptome, ali ih svakako treba uzeti u obzir u analizama prijenosa i kontrole.

Istraživači su proučavali oko 400 pacijenata u Kini s COVID-19 infekcijom između sredine siječnja i sredine veljače, i otprilike 1300 njihovih bliskih kontakata. Za to vrijeme provedeni su intenzivni nadzor koji se temeljio na simptomima, traženje kontakata i izoliranje slučajeva, kao i karantena u trajanju od 14 dana i praćenje bliskih kontakata koji su bili negativni na virus SARS-CoV-2.

Slučajevi identificirani praćenjem simptoma izolirani su 4,6 dana nakon početka simptoma, dok su slučajevi identificirani praćenjem kontakata izolirani 2,7 dana nakon početka simptoma. Procjenjuje se da 5% slučajeva razvije simptome 14 ili više dana nakon izlaganja.

Ukupni utjecaj izolacije i praćenja kontakata zaraženih neizvjestan je i uvelike ovisi o broju asimptomatskih slučajeva. Djeca su pod sličnim rizikom od infekcije kao i opća populacija, iako je manje vjerovatno da će imati ozbiljne simptome, ali ih svakako treba uzeti u obzir u analizama prijenosa i kontrole.