x
x

Izazovi u organizaciji rada poliklinike Srčana Siget u vrijeme COVID-19

  Lidija Kraljičković, dr. med. spec. kardiolog

  02.07.2020.

Koji su izazovi postavljeni u organizaciji rada poliklinike Srčana Siget u vrijeme COVID-19 pandemije i kakvi su trenutni uvjeti rada? U radu polklinike su i dalje na snazi sve mjere opreza.

Izazovi u organizaciji rada poliklinike Srčana Siget u vrijeme COVID-19

Uvod

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju osnovana je 1950. godine kao prva zagrebačka preventivno usmjerena kardiološka ustanova sa sjedištem u Draškovićevoj 13 pod nazivom „Dispanzer za bolesti srca“.

Od 1994. posluje pod današnjim nazivom Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju. Provodi specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku, ambulantno liječenje, medicinsku rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti (KVB) i hitnu laboratorijsku analizu krvi.

Ustanova surađuje sa svim zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Zavodom za javno zdravstvo grada Zagreba, a posebno s kardiološkim klinikama preko stručnog konzilija Poliklinike.

Poliklinika je ekipirana i opremljena za potpunu neinvazivnu kardiološku obradu na dvije lokacije:

Većim dijelom u Draškovićevoj 13; zajedničke službe (ekonomska, pravna, informatička), kardiovaskularna rehabilitacija, dio zdravstvenih radnika (liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholog, laboratorij), donedavno i epidemiološka služba.

Manji dio specijalističko-konzilijarne službe se nalazi u Novom Zagrebu (u sklopu zgrade Doma zdravlja Centar) poznat pod nazivom Srčana Siget.

U Srčanoj Siget je zaposleno 6 liječnika (4 specijalista kardiologa i 2 specijalista internista), 11 medicinskih sestara (9 VSS i 2 SSS) i jedna stalna spremačica. Mjesečno se u prosjeku  učini  1230 EKG-a, 780 kardioloških i internističkih pregleda, 320 UZV-a srca, 160 ergometrija, 360 Holter EKG-a, 260 KMAT-a (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka)te 80 Dopplera vena i arterija.

Način rada do proglašenja epidemije

Radno vrijeme je od 7:00 do 15:00, jednom tjedno jedan liječnik i jedna medicinska sestra rade od 11:00 do 19:00 sati. Svaki dan se radi UZV srca, ergometrija, specijalistički pregledi, montiraju se i očitavaju holteri; jedan liječnik je zadužen za hitne intervencije (akutni koronarni sindrom, infarkti, poremećaji ritma, srčane dekompenzacije, hipertenzivne krize).

Najveći broj pacijenata dolazi iz Novog Zagreba i šire ruralne okolice. Liste narudžbi popunjene su po nekoliko mjeseci unaprijed jer su kardiovaskularne bolesti najčešće u svijetu pa tako i u Hrvatskoj.

Epidemija COVID-19 u Hrvatskoj i novi način rada

Proglašenje epidemije i potrebu reorganizacije nazvali smo DINAMIČKA reorganizacija.

Početkom siječnja pratili smo razvoj epidemije novog koronavirusa u Wuhanu, u Hubei provinciji u Kini. Da se radi o ozbiljnom problemu, postalo je jasno 30. siječnja 2020. kada je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju COVID-19 javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja. Fokusirani na naš posao u Srčanoj Siget nismo još znali da su u Hrvatskoj počele pripreme za nadolazeću prijetnju.

20. veljače 2020. je Vlada Republike Hrvatske osnovala Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske radi koordinacije svih službi u slučaju pojave koronavirusa u Hrvatskoj.

26. veljače služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Ministarstva zdravstva RH šalje dopis o načinu postupanja zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na COVID-19. Razvojem epidemiološke situacije upute su redovno obnavljane.

Našli smo se u situaciji kakvu do sada nismo imali pa je u početku nastala mala nervoza i strah od nepoznatog.

Kao voditelj specijalističko-konzilijarne službe Srčane Siget imala sam dužnost pripremiti i provesti organizaciju posla u novim okolnostima. Slijedili smo upute Ministarstva zdravstva i Nacionalnog stožera. Uvedena je pojačana dezinfekcija radnih površina i prostora poliklinike, pojačana higijena ruku osoblja i bolesnika, redovno korištenje zaštitnih maski u kontaktu s bolesnicima, socijalno distanciranje (nema više zajedničkih kava), svakodnevno mjerenje temperature osoblja pri dolasku na posao i na odlasku. (Osvjestili smo čnjenicu da temperatura od jutra do popodneva raste.)

U čekaonicama su postavljeni dozatori za dezinfekciju ruku s uputama za korištenje, smanjen je broj bolesnika u čekaonicama tako da su dan ranije obaviješteni telefonski o točnom vremenu dolaska u prostor poliklinike.

Razvojem epidemiološke situacije, proglašenjem epidemije u Hrvatskoj (11.3.2020.) i mobilizacijom zdravstvenog osoblja (14.3.2020.) pozvani su svi djelatnici da se vrate s godišnjih odmora te smo krenuli u pojačanu pripremu za mogući talijanski scenarij.

Potpuna nova organizacija rada

Naši bolesnici su većinom starije osobe za koje je naročito vrijedila preporuka „OSTANITE DOMA“ pa smo u sljedećih nekoliko dana naručene pacijente telefonski obavještavali o otkazivanju zakazanih termina pregleda i pretraga na koje se ponekad čeka po nekoliko mjeseci.

Formirali smo listu prioriteta nakon ponovne uspostave "normalnog" rada Srčane.

Zbog otežane dostupnosti kardiologa po zagrebačkim klinikama povećao se broj KV bolesnika u Srčanoj Siget (naročito nakon potresa u Zagrebu kada je značajno stradala zgrada Poliklinike u Draškovićevoj 13).

Uveli smo TRIJAŽU na sporednom ulazu koji je otvoren isključivo za bolesnike Srčane.

Svaki dan je jedna osoba, uz sve mjere zaštite prije ulaza u prostor Srčane Siget, postavljala tri temeljna pitanja: jeste li boravili u područjima zahvaćenim virusom /jeste li bili u kontaktu sa zaraženim, imate li temperaturu, kašljete li.

KV bolesnici često imaju pojačane smetnje disanja, kašalj, zamaranje, pojačano lupanje srca i kratki dah. To su najčešći simptomi COVID-19. Bili smo svjesni da pogreška nije dozvoljena jer su posljedice u jednom i u drugom slučaju nesagledive kako za bolesnike tako i za zdravstveno osoblje. Pregledani su HITNI bolesnici, prvi kardiološki pregledi, kardiološke kontrole bolesnika koji su bili u bolnici na nekim intervencijama.

Imali smo svakodnevne videokonferencije s kardiološkim timovima i ravnateljem na lokaciji Draškovićeva. Jedno vrijeme smo imali nedovoljne količine zaštitne opreme i dezinficijensa pa smo se morali dogovoriti racionalniju upotrebi (28.2.2020. smo dobili detaljne upute od HZJZ-a).

Primjer jednog od hitnih bolesnika na početku pandmije COVID-19

Sestra na trijaži ima bolesnika koji se žali na bolove u prsnom košu nastale prije nekoliko sati, pojačane smetnje disanja i osjećaj nedostatka zraka, osjeća opću slabost, malaksalost, suho kašlje, subfebrilan je. Nakon konzultacije s liječnikom uz sve mjere zaštite zdravstvenog osoblja pacijent je uveden u prostor ambulante predviđene za hitne intervencije. Učinjen EKG pokazao je da se radi o akutnom infarktu miokarda (STEMI). Dobio je terapiju predviđenu za ambulantne uvjete i transportiran je u jednu od klinika na daljnje liječenje. Nakon odlaska bolesnika iz poliklinike prostor je pojačano dezinficiran, zaštitna oprema je adekvatno zbrinuta u za to predviđen prostor.

Nove mogućnosti telekonzultacije s liječnicima obiteljske medicine i bolesnicima

Otvorena je nova e-mail adresa svakom liječniku radi mogućnosti konzultacija s liječnicima obiteljske medicine u vezi zajedničkih pacijenata i savjeta bolesnicima ili članovima obitelji koji se služe novim tehnologijama (situacija s COVID-19 je ubrzala ostvarenje višegodišnjih molbi).

Po preporuci ministarstva zdravstva 23.3.2020. formirali smo dva kardiološka tima (A i B) po 3 liječnika i 5 sestara. Podijelili smo se dogovorno tako da imamo ravnotežu mlađih s energijom i starijih s iskustvom, ali i prema mjestu stanovanja da olakšamo dolazak na posao (javni prijevoz nije dostupan). Po kompetencijama da imamo mogućnost hitne neinvazivne kardiološke obrade (EKG, pregled, UZV srca, holter EKG-a, holter RR-a, Doppler vena i arterija, ergometriju nismo radili). Zadužen je po jedan liječnik i jedna medicinska sestra za organizaciju rada cijelog tima. Izmjenjivali smo se tjedno, poštivali upute izolacije i smanjenja kontakta sa širom obitelji. Brojevi telefona, mobitela i e-mail adrese svih liječnika specijalista su napisani i istaknuti na sporednim vratima Srčane Siget pa se povećavao broj telefonskih poziva i e-mail upita.

Uvedena je mogućnost specijalističke konzultacije s liječnicima obiteljske medicine na temelju A5 uputnice (situacija s COVID-19 je ubrzala ranije prijedloge, npr. starijeg teško pokretnog bolesnika, nije potrebno dovoditi na pregled, već se može na temelju medicinske dokumentacije, naročito ako je boravio na liječenju u bolnici, procijeniti stanje i dati upute obitelji o daljnjem postupanju).

Popuštanje epidemioloških mjera

Zahvaljujući svim poduzetim mjerama u Hrvatskoj nije došlo do talijanskog scenarija. Zbog povoljne epidemiološke situacije poboljšana je opća atmosfera pa smo tako i mi u Srčanoj počeli polako popuštati u predostrožnosti. Nastavili smo slijediti upute Ministarstva i Stožera.

Tim A i tim B su nastavili raditi odvojeno, ali ovog puta u prijepodnevnoj i popodnevnoj smjeni. Jedan kardiološki tim od 7:00 do 13:00, zatim između 13:00 i 14:00 dezinfekcija i pojačano čišćenje prostora poliklinike s dvije spremačice, a drugi kardiološki tim nastavlja s radom u popodnevnoj smjeni od 14:00 do 20:00. Više nije vrijedilo „OSTANITE DOMA“, već je poslana poruka „OSTANITE ODGOVORNI“.

Krenuli smo s pojačanim radom, ali još uvijek smanjenog obima. Učinjeni su svi prvi pregledi novih bolesnika (povećao se broj mlađih osoba sa simptomima lupanja srca što je vjerojatno posljedica stresne situacije nastale uslijed pandemije COVID-19, karantene, straha za egzistenciju). Povećavao se broj telefonskih upita kada počinjemo s radom.

Novo NORMALNO

Bilo je teško zaustaviti kotač koji se zove rad u poliklinici Srčana Siget. Isto tako teško je bilo ponovno pokretanje redovnih aktivnosti s kojima smo krenuli 4.5.2020. I dalje vrijedi: dezinfekcija, higijena ruku, socijalno distanciranje. Pozivani su bolesnici po listi prioriteta kojima su ranije otkazani termini, ali u manjem broju. Prva dva tjedna učinjeno je 45% od broja pregleda i pretraga prije pandemije.  

Nastavljena je telefonska trijaža s već poznatim pitanjima, preporučeno je da prije ulaska u prostor klinike pacijenti obavezno dezinficiraju ruke i obuću, da imaju vlastite zaštitne maske, da se svima mjeri temperatura i ponovno postavljaju trijažna pitanja.

Koliko su važna detaljna pitanja, shvatili smo kada je jedna starija bolesnica navela da ima sina koji je u samoizolaciji jer je došao iz Švedske pa smo odgodili pregled.

U trenutku pisanja ovog teksta postigli smo 75%-tni učinak. Na snazi su i dalje sve mjere opreza.

Sve češće se susrećemo, družimo, pijemo zajedničke kave i jedemo "gablece". Nadamo se da će novo normalno postati opet NORMALNO.

Literatura

  1. SZO: pandemija COVID-19. Dostupno na: http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/15467/SZO-pandemija-COVID-19.html
  2. Nacionalni krizni stožer zbog epidemije koronavirusa. Dostupno na: http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/15361/Nacionalni-krizni-stozer-zbog-epidemije-koronavirusa.html
  3. HZJZ: Postupanje zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na COVID-19, bolest uzrokovanu novi koronavirusom (SARS—CoV-2). Dostupno na: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/postupanje-zdravstvenih-djelatnika-u-slucaju-postavljanja-sumnje-na-novi-koronavirus-2019-ncov/
  4. HZJZ: COVID-19 – Priopćenje prvog slučaja. Dostupno na: http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/15356/HZJZ-COVID-19-Priopcenje-prvog-slucaja.html
  5. Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji vezano uz virus COVID-19. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/naputak-za-zdravstvene-ustanove-namijenjen-bolesnicima-i-osobama-u-pratnji-vezano-uz-virus-covid-19/
  6. Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) za koronavirusnu bolest (COVID-19). Dostunpo na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/racionalna-uporaba-OZO-zadnje.pdf

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: