x
x

Farmakogenetika u odabiru individualizirane terapije

  05.11.2016.

Uloga farmakogenetike, odnosno farmakogenomike, je odrediti genetske faktore koji su u podlozi varijabilnog odgovora na lijekove te osigurati bolju učinkovitost i sigurnost lijekova.

Farmakogenetika u odabiru individualizirane terapije

Cilj je razviti sredstva kojima bi se optimizirala farmakoterapija s obzirom na pacijentov genotip. Jedna od posljedica neodgovarajuće terapije jesu nuspojave koje su odgovorne za 5-7% hospitalizacija godišnje, a kod starije populacije (>70 godina) taj postotak iznosi i više od 30%. Razvojem farmakogenomike i tehnologije genotipizacije omogućena je primjena farmakogenomike u kliničkoj praksi.

Poznati primjeri koji pokazuju poboljšanje terapije primjenom farmakogenomike jesu genotipizacija TPMT varijanti i predviđanje depresije koštane srži inducirane tiopurinom, analiza VKORC1 i CYP2C9 kod terapije antikoagulansima, varijante SLCO1B1 bitne kod miopatije izazvane statinima i analiza DPYD kako bi se predvidjela toksičnost 5-fluorouracila. CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) izdalo je smjernice za analizu CYP2C19 kod terapije klopidogrelom, CYP3A5 kod terapije takrolimusom te CYP2D6 i CYP2C19 kod određivanja doze tricikličkih antidepresiva, a DPWG (Dutch Pharmacogenetics Working Group) daju smjernice za tamoksifen i CYP2D6.

Studije povezanosti genoma i teških oštećenja jetre te toksičnosti za kožu identificirale su HLA (human leukocyte antigen) genotip kao bitnu komponentu imunosno uzrokovanih nuspojava lijeka. Prepoznat je utjecaj HLA-B varijanti na povećan rizik hipersenzitivnosti na lijekove poput abakavira, alopurinola i karbamazepina te su izdane smjernice.

Ovisno o zemlji, neki farmakogenetički testovi su prihvaćeni u kliničkoj praksi, dok drugi još nisu. Primjena takvih testova može značajno doprinijeti ispravnom odabiru lijeka i doze za pojedinog pacijenta, a to je prepoznato, kako u znanstvenoj zajednici, tako i od regulatornih agencija i organizacija koje se bave javnim zdravstvom.

 

N. Bozina

University Hospital Centre Zagreb and School of Medicine
University of Zagreb, Zagreb, Croatia

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000MaxirinoAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: