x
x

Gotovo polovica Amerikanaca ima neku kardiovaskularnu bolest

  04.02.2019.

Procijenjeno je da 48% odraslog stanovništva SAD-a ima kardiovaskularnu bolest, što uključuje koronarnu bolest srca, zatajivanje srca, hipertenziju i moždani udar prema najnovijoj statistici koju je obavilo Američko kardiološko društvo u časopisu Circulation na podatcima iz 2016 godine.

Gotovo polovica Amerikanaca ima neku kardiovaskularnu bolest

Povećana prevalencija kardiovaskularnih bolesti najviše je zabilježena nakon nove klasifikacije hipertenzije s vrijednostima arterijskog krvnog tlaka od 130/80 mm Hg i više. Prema novoj klasifikaciji, 46% odraslih osoba u SAD-u ima hipertenziju u usporedbi sa 32% prema prijašnjoj klasifikaciji hipertenzije.

Iz izvještaja izdvajamo neke zanimljivosti:

  • Osim hipertenzije, otprilike 9% odraslog stanovništva ima neku kardiovaskularnu bolest
  • Smrtnost od koronarne bolesti srca smanjena je za 32% u intervalu od 2006. do 2016. godine.
  • U razdoblju od 2015. do 2016. godine, 40% odraslih i 19% mladih u SAD-u bilo je pretilo.