x
x

Skrb o bolesniku oboljelom od multiplog mijeloma u obiteljskoj medicini

  11.12.2018.

Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s multiplim mijelomom - prikaz bolesnika objavljen u časopisu Medica Jadertina.

Skrb o bolesniku oboljelom od multiplog mijeloma u obiteljskoj medicini

Multipli mijelom je zloćudno bujanje plazma stanica koje stvaraju abnormalni imunoglobulin, zbog čega dolazi do monoklonske gamapatije, a karakterizira ju prisutnost M proteina u serumu i urinu.

Elektroforeza serumskih proteina je jednostavan dijagnostički test koji se koristi za dokazivanje i kvantifikaciju monoklonske gamapatije, te ga je potrebno učiniti kao preliminarni test kod sumnje na multipli mijelom.

U radu su kroz prikaz bolesnika ilustrirana ključna pitanja u skrbi o bolesnicima oboljelima od multiplog mijeloma, a opisana je relevantna patofiziologija, klinička slika, dijagnostički postupci, te liječenje oboljelih.

Multipli mijelom je zloćudna bolest koštane srži koja je još uvijek neizlječiva standardnim oblicima liječenja, te je stoga uloga liječnika obiteljske medicine presudna u ranom postavljanju dijagnoze i pravovremenom početku liječenja, kako se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme u kojem se bolest može zaustaviti.

Sumnju na MM treba postaviti kod svih bolesnika koji se prezentiraju plejadom nerazjašnjenih simptoma, kao što su bolovi u kostima kod mlađih osoba, hiperkalcemija s urednim vrijednostima PTH, kompresivne osteoporotičke frakture, oštećenje bubrežne funkcije bez podataka da bolesnik boluje od šećerne ili autoimune bolesti. VAD protokol (vinkristin, doksorubicin, deksamatezon) još uvijek je moguć pristup početnom liječenju, ima brz učinak, te je pogodan za citoredukciju prije skupljanja matičnih stanica.

Prihvatljiva je i dobro istražena uvodna terapija, no u eri novih lijekova, napušta se. Novi pristup liječenju predstavlja primjena monoklonskih protutijela, prvenstveno elotuzumab, imuno-stimulatorno, monoklonsko protutijelo usmjereno na signalnu molekulu aktivacije limfocita – F7 (SLAMF7). Drugo važno monoklonsko protutijelo je daratumumab, usmjereno na antigen CD38. Liječnici obiteljske medicine imaju važnu ulogu u prepoznavanju suptilinih simptoma ove bolesti i upućivanju bolesnika na odgovarajuće dijagnostičke testove, kako bi se na vrijeme postavila dijagnoza.

Kristina Sambol, Tatjana Cikač 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROPLIVIT total energyBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: