x
x

Liječenje multiplog mijeloma u eri lijekova novije generacije

  11.04.2023.

Multipli mijelom (MM) je B stanični limfoproliferativni poremećaj koji karakterizira nekontrolirana proliferacija plazma-stanica u koštanoj srži. To je druga najčešća maligna hematološka bolest, a ubraja se u 1% svih tumora.

Liječenje multiplog mijeloma u eri lijekova novije generacije

Plazma-stanice su dobro diferencirani B limfociti sposobne izlučivati imunoglobuline, odnosno protutijela. Naziv multipli mijelom proizlazi iz činjenice da su plazma-stanice diseminirane u multiplim sijelima unutar koštane srži. Najnezrelija plazma-stanica je plazmablast koja također ima sposobnost nekontrolirane proliferacije, ali izlučuje manju količinu protutijela.

Zrela plazma-stanica izlučuje veliku količinu protutijela, a tijekom svog životnog vijeka od dva do tri dana, kontinuirano sintetizira i izlučuje protutijela specifična za antigen koji je stimulirao plazmastaničnu prekursorsku stanicu da uđe u proces proliferacijei diferencijacije. U plazmastaničnim neoplazmama, aberantna proliferacija klonalnih plazma-stanica stvara monoklonalni teški lanac imunoglobulina poznatiji kao „M protein“.

Multipli mijelom je neizlječiva neoplazma s medijanom dobi kod dijagnoze od 65 godina karakterizirana osteolitičkim lezijama (oko 79% bolesnika) i frakturama. Za razliku od ostalih tumora koji metastaziraju u kosti, u osteolitičkim koštanim lezijama multiplog mijeloma ne može se stvarati nova kost.

Multipli mijelom je heterogen i kompleksan poremećaj u čijem liječenjuje vrlo važno ciljati ne samo malignu plazma-stanicu, nego i imunološki sustav uz ostale komponente tumorskog mikrookoliša. Iako je veliki iskorak u liječenju MM-a učinjen u zadnjih 15 godina korištenjem inhibitora proteasoma i imunomodulatora, veći dio bolesnika sa relapsno/refraktornim MM-om nije imao odgovarajuće terapijske opcije. Novije generacije antimijelomskih lijekova, a osobito monoklonalnog protutijela daratumumaba, donijele su revoluciju u liječenju MM-a. Zadnjih godina produbljuje se trajanje zadovoljavajućeg terapijskog odgovora uvođenjem monoklonalnih protutijela u kombinaciji s ostalim lijekovima u ranije linije liječenja.

Preživljenje s multiplim mijelomom (MM) značajno je poboljšano u zadnjih 15 godina, a otkrića novijih lijekova transformirala su MM iz teške neizlječive bolesti u kroničnu bolest s kojom bolesnik može imati dobru kvalitetu života.

Izvor: Medix

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyGastalAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: