x
x

Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja

  03.04.2018.

Sastanak „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja“, koji su organizirali Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva održan je u Slavonskom Brodu dana 28.03.2018. Sastanak je bio usmjeren javnozdravstvenim aspektima unaprjeđenja oralnog zdravlja, ulozi primarne sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, te multidisciplinarnom pristupu.

Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja

Uz stručne  teme o  važnosti  i povezanosti oralnog i općeg zdravlja, promociji oralnog zdravlja,  ranog otkrivanja oralnog karcinoma, matičnim stanicama, te predavanju  o projektu promocije oralnog zdravlja za slijepe i slabovidne osobe prezentiran je i  program  „Zubna putovnica“. 
Nazočnima se uvodnom riječi obratio državni tajnik prim. Željko Plazonić, a sudionike skupa pozdravili su ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije doc. dr. sc. Ante Cvitković, predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine mr. sc. Hrvoje Pezo,  predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva  dr. sc. Anka Jurišić Kvesić.  Sastanak je moderirala  Ana Malenica, a teme su prezentirali mr. sc. Jasna Leko, zamjenica ravnatelja HZJZ-a dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, te predstavnici radnih skupina za djelatnost dentalne medicine, eminentni stručnjaci sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marinka Mravak Stipetić,  prof. dr. sc. Hrvoje Jurić,   Izv.prof.dr.sc. Dubravka Negovetić- Vranić , Izv. prof. dr.sc. Jelena Dumančić,  prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, Izv. prof. Vlaho Brailo.
Prikaz provedbe projekta Zubna putovnica na području Brodsko-posavske županije prikazala je  doktorica Nevenka Meandžija. 

Izvor: Ministarstvo zdravstva