x
x

Art terapija kao suportivno-ekspresivna terapija u liječenju karcinoma dojke

  06.03.2018.

Art terapija dobiva sve veće značenje u psihoonkologiji. Cilj rada objavljenog u časopisu Socijalna psihijatrija je opisati iskustvo pacijentice na kojoj se provodila art terapija te napraviti pregled literature o učinkovitosti art terapije u pacijentica s karcinomom ojke.

Art terapija kao suportivno-ekspresivna terapija u liječenju karcinoma dojke

Metode: Pacijentica koja se liječila od raka dojke liječena je i kod psihijatra u Klinici za psihološku medicine Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Analizirani su prikupljeni podatci o pacijentici prije, tijekom i nakon terapije. Napravljen je pregled literature u području psihoonkologije s posebnim naglaskom na primjenu art terapije kod onkoloških bolesnika.

Rezultati: Istraživanja su pokazala kako rak dojke značajno utječe na emocionalno, kognitivno i socijalno funkcioniranje žena. Također rezultati pokazuju kako je važno poticati mehanizme obrane kod pacijentica koje boluju od karcinoma kako bi uspjele pokazati osjećaje koji su potisnuti. Glavni ciljevi ove suportivno-ekspresivne terapije su proraditi žalovanje za gubitcima koje donosi teška bolest kao i prilagodba na promijenjenu sliku tijela. Ekspresija u umjetnosti daje simptomima formu i boju te se oni više ne moraju konvertirati u fizičke ili psihološke tegobe.

Zaključak: Literaturni podatci i analiza slučaja pokazali su kako art terapija ima dugodjelujući učinak na veliki spektar simptoma vezanima uz rak dojke i njegove posljedice. Također, uočen je pozitivan utjecaj na samospoznaju i samoaktualizaciju
pacijenata. Zbog toga se art terapiju može koristiti kao visoko učinkovit pristup u pružanju psihološke pomoći pacijenticama oboljelima od raka dojke, koji omogućava ekspresiju emocija i bolju kvalitetu života.

Lea Milutinović, Marijana Braš, Veljko Đorđević