x
x

Izolirana nodularna amiloidoza dojke udružena s monoklonalnom gamapatijom (IgG)

  22.07.2018.

Amiloidoza je bolest nakupljanja netopivih proteina amiloida u ekstracelularnom prostoru. Nakupljeni proteini su imunoglobulinski spojevi koje proizvode plazma stanice i B-limfociti stimulirani antigenom. Razlikujmo tri sistemska oblika amiloidoze: primarna (AL), sekundarna (AA) i obiteljska. Lokalizirana amilodoza javlja se u gušterači kod dijabetičara tipa 2, te kod bolesnika na kroničnoj dijalizi.

Izolirana nodularna amiloidoza dojke udružena s monoklonalnom gamapatijom (IgG)

Amiloidoza dojke je rijedak entitet i obično se javlja kod starijih žena. Pojavljuje se kao nakupljanje ili amiloidni tumor ili u sklopu sistemskih bolesti, a često se mamografski dijagnosticira kao karcinom.
Prikazat ćemo slučaj 70-godišnje bolesnice s monoklonalnom IgG gamapatijom, te pridruženom hidronefrozom i akutnom bubrežnom insuficijencijom kod koje je ultrazvučni nalaz ukazivao na zloćudni tumor dojke, a mamografski nalaz prikazao je lobulirano, neoštro ograničeno područje, bez vidljivih mikrokalcifikata.

Cijeli članak dostupan u časopisu Medica Jadertina.

Gabrijela Stanić, Dubravka Jandrić, Rosana Troskot Perić, Mia Knobloch, Tomislav Pavlović