x
x

Praktične smjernice za dijagnozu arterijske hipertenzije

  01.01.2018.

Praktične smjernice za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga liječničkog zbora i Radne skupine za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga kardiološkog društva

Praktične smjernice za dijagnozu arterijske hipertenzije

Arterijska je hipertenzija glavni neovisni čimbenik rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost.

Prevalencija hipertenzije u većini zemalja pokazuje tendenciju rasta.

Unatoč dostupnosti svih razreda antihipertenziva, kontrola liječenih hipertoničara nije zadovoljavajuća, za što postoji niz razloga i objašnjenja. Jedan od razloga jest i jaz između smjernica koje se temelje na činjenicama te mogućnostima njihova provođenja u stvarnome životu, što kao posljedicu ima lošu kontrolu hipertenzije i velik broj prijevremenih kardiovaskularnih događaja i smrti.

Prvi korak u zbrinjavanju hipertoničara jest racionalna dijagnostika, što znači da pri tako masovnoj kroničnoj bolesti nepotrebnim pretragama ne povećavamo troškove, a s druge strane da pristupom na najmanju mjeru smanjimo propuste.

Svrha je ovih smjernica za dijagnosticiranje arterijske hipertenzije da budu praktične i korisne u svakodnevnome radu. U njima je naglasak na konkretnim postupcima i podatcima s točno navedenim graničnim vrijednostima. Budući da je cilj smjernica ne samo usmjeriti i olakšati razmišljanja u svakodnevnome kliničkome radu nego i educirati, uz postupnike podsjećamo na neka temeljna znanja. U smjernicama ima nekoliko posve novih elemenata (upute o frekvenciji srca, mjesto i uloga mjerenja centralnoga arterijskoga tlaka i brzine pulsnoga vala, procjena bubrežne funkcije, zatim informatička tehnologija, tj. telemonitoriranje, primjena aplikacija za „pametne mobitele“).

Na kraju smjernica uvršteno je nekoliko dodataka koji mogu biti korisni u svakodnevnome kliničkome radu, kao što su npr. upitnici za sindrom apneje u snu, upitnik o erektilnoj i seksualnoj disfunkciji, upitnik o kognitivnoj disfunkciji i drugi. U ovim smo smjernicama željeli biti praktični, precizni i realni s obzirom na mogućnosti koje nam pruža sredina u kojoj živimo. Svrha je bila na jednome mjestu obuhvatiti i prikazati što više konkretnih postupaka i podataka koji će biti korisni u radu, tako da liječnik ne mora gubiti vrijeme tražeći podatke bilo u samim smjernicama bilo u literaturi.