x
x

Novi broj časopisa Cardiologia Croatica

  28.02.2018.

Časopis Cardiologia Croatica u prvom dvobroju za 2018. godinu izašao je na 76 stranica. Broj započinje izvornim znanstvenim člankom o značaju 24-satnog kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka u ordinaciji obiteljske medicine

Novi broj časopisa Cardiologia Croatica

Nakon toga slijede pregledni članak s temom trudnoće kod žena s prirođenim bolestima srca te prikaz novog udžbenika iz sportske kardiologije. Ostali dio časopisa posvećen je proširenim kongresnim sažecima skupa Crointervent 2018. koji se održava od 8. do 10. ožujka 2018. godine u Zagrebu.

Cardiol Croat. 2018;13(1-2):1-76. izbor iz broja:

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2018;13(1-2):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2018;13(1-2):2.

Tatjana Cikač, Kristina Sambol.
Dijagnostička vrijednost 24-satnog kontinuiranog mjerenja arterijskoga tlaka u ordinaciji liječnika obiteljske medicine.
Cardiol Croat. 2018;13(1-2):3-10.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.3

Bojan Jelaković, Maja Baretić, Maja Čikeš, Živka Dika, Margareta Fištrek Prlić, Ana Jelaković, Jelena Kos, Ivana Kraljević, Mario Laganović, Robert Likić, Martina Lovrić Benčić, Draško Pavlović, Hrvoje Tiljak, Majda Vrkić Kirhmajer, Tajana Željković Vrkić, Željko Reiner, Davor Miličić.
Korekcija.
Cardiol Croat. 2018;13(1-2):10.  Erratum for: Cardiol Croat. 2017;12(11-12):413-451.

Maja Strozzi, Darko Anić, Željko Baričević, Margarita Brida, Irena Ivanac Vranešić, Kristina Marić Bešić, Jadranka Šeparović Hanževački.
Trudnoća u žena s prirođenom srčanom bolesti: individualizirana strategija.
Cardiol Croat. 2018;13(1-2):11-18.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.11

Zdravko Babić.
Prikaz knjige: SPORTSKA KARDIOLOGIJA – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti.
Cardiol Croat. 2018;13(1-2):19-20.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.19

Izvor: Kardio.hr