x
x

Novosti u dijagnostici i liječenju uroinfekcija dječje dobi

  07.07.2017.

Infekcije mokraćnog sustava (IMS) spadaju među najučestalije bakterijske infekcijske bolesti u dječjoj dobi.

Novosti u dijagnostici i liječenju uroinfekcija dječje dobi

Oko 8 % djevojčica i 1.5 % dječaka barem će jednom prije pubertetske dobi preboljeti jednu epizodu IMS-a. Infekcije gornjeg dijela mokraćnog sustava, pogotovo recidivirajuće, mogu uzrokovati ožiljčenje bubrega i kronične komplikacije – proteinuriju, hipertenziju ili kronično zatajenje bubrega. Stoga su pravodobna i ispravna dijagnoza IMS-a i rano započinjanje liječenja od iznimne važnosti.

Dijagnoza IMS-a temelji se na dokazanoj prisutnosti bakterija u propisno prikupljenom uzorku urina koji se kod mlađe djece koja nisu usvojila higijenske navike dobiva kateterizacijom mokraćnog mjehura, a kod starije uzimanjem čistog srednjeg mlaza. Značajna bakteriurija ako je urin uzet kateterizacijom je 50 000 CFU (eng. colony forming units) u 1 ml urina, a ako je uzet urinarnom vrećicom ili pomoću čistog srednjeg mlaza ≥ 100 000 CFU/ml.

Empirijsko liječenje IMS-a treba započeti što ranije, odmah nakon adekvatnog uzimanja uzorka urina i uvida u pozitivan nalaz brzih testova (test traka, sediment urina). S obzirom da je Escherichia coli uzročnik 80 % IMS-a u djece, empirijsko liječenje treba započeti cefalosporinima ili aminoglikozidima, a u konačnici prilagoditi prema nalazu urinokulture.

Iznimno je bitno osigurati selekciju djece s predisponirajućim čimbenicima za pojavu recidivirajućih IMS koje dovode do trajnog oštećenja bubrega.

Predisponirajući čimbenici su kongenitalne malformacije urogenitalnog sustava (vezikoureteralni refluks), funkcijske abnormalnosti, fimoza u muške djece, promijenjena crijevna flora ili prekomjerna periuretralna kolonizacija bakterijama (najčešće kao posljedica prethodne širokopaletne antimikrobne terapije), te imunokompromitirana stanja.

Prema NICE smjernicama (eng. National Institute for Health and Clinical Excellence) djeci s recidivnim IMS-om ili atipičnom prezentacijom bolesti (teža klinička slika bolesti, nalaz palpabilnog bubrega, oslabljen mlaz urina, infekcija uzrokovana atipičnim uzročnicima (svi osim E. coli), povišen kreatinin i izostanak kliničkog odgovora unutar 48 sati od započinjanja liječenja) te svoj dojenčadi < 6 mj. s prvim febrilnim IMS-om potrebno je napraviti ultrazvuk (UZV) urotrakta te po potrebi daljnju dijagnostičku obradu (mikcijsku cistouretrografiju, scintigrafiju bubrega).

 

Maja Vrdoljak

Zavod za infektivne bolesti djece,

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb