x
x

SWE metoda u dijagnostici invazivnog lobularnog karcinoma dojke

  07.09.2016.

Obilježja invazivnog lobularnog karcinoma dojke opažena zvučnom elastografijom posmičnim valovima opisana su u CMJ-u.

SWE metoda u dijagnostici invazivnog lobularnog karcinoma dojke

Cilj Odrediti obilježja invazivnog lobularnog karcinoma dojke (prema engl. invasive lobular breast carcinoma, ILC) koristeći elastografiju posmičnim valovima (prema engl. shear-wave elastography, SWE) i ultrazvuk sive skale te ih usporediti s onima invazivnog duktalnog karcinoma dojke (prema engl. invasive ductal breast cancer, IDC).

Postupci Odredili smo kvantitativna SWE obilježja kao što su srednja, maksimalna i minimalna elastičnost najkrućeg dijela mase i omjer elastičnosti lezije naspram masnoga tkiva kod 40 pacijentica sa čistim ILC i usporedili ih s onima kod 75 pacijentica s IDC. Usporedili smo i kvalitativna obilježja opažena ultrazvukom kao što su veličina lezije, ehogenost, orijentacija i prisutnost distalnih sjena.

Rezultati ILC su bili značajno veći nego IDC (P=0,008) te su imali značajno veću maksimalnu (P =0,015) i srednju elastičnost najkrućeg dijela mase (P =0,008) nego IDC. Također, ILC su bili značajno češće horizontalno orijentirani, dok su IDC bili značajno češće vertikalno orijentirani (P <0,001); ILC su bili značajno češće hiperehogeni nego IDC (P <0,001). Razlike u krutosti između vrsta tumora određene kvantitativnim parametrima bile su prisutne samo kod malih tumora (≤ 1,5 cm), tj. mali ILC imali su značajno veću maksimalnu (P =0,030), srednju (P =0,014) te minimalnu elastičnost najkrućeg dijela mase (P =0,045) nego mali IDC, dok su tumori veći od 1,5 cm imali gotovo jednaku krutost, bez značajnih razlika među skupinama.

Zaključak Specifična histopatološka obilježja ILC vidljiva su kao kvalitativna ultrazvučna i kvantitativna zvučno-elastografska obilježja. Mali ILC imali su veću krutost nego mali IDC. Ultrazvučna i zvučno-elastografska obilježja mogu pomoći pri dijagnosticiranju ILC. 

Boris Brkljačić, Eugen Divjak, Čedna Tomasović- Lončarić, Vanja Tešić, Gordana Ivanac

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPLIVIT D 2000Gastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: