x
x

Rast prevalencije raka dojke u Saudijskoj Arabiji

  23.09.2012.

Rast prevalencije raka dojke kod saudijskih pacijenata u tercijarnoj referentnoj bolnici istražen je retrospektivnim epidemiološkim istraživanjem. Rad je objavljen u CMJ-u.

Rast prevalencije raka dojke u Saudijskoj Arabiji

Cilj Odrediti uzorak bolesti dojke kod saudijskih pacijenata podvrgnutih biopsiji dojke, s posebnim naglaskom na rak dojke.   

Postupci Napravili smo retrospektivni pregled svih izvještaja o biopsiji mase ili kvržice u dojci kod muških i ženskih pacijenata između siječnja 2001. i prosinca 2010. u kliničkoj bolnici Kralj Khalid u Rijadu u Saudijskoj Arabiji.

Rezultati Od 1035 pregledanih uzoraka tkiva dojke, 939 uzoraka (90,7%) pripadalo je ženskim pacijentima, 690 je bilo dobroćudno (65,8%) a 345 (34,2%) zloćudno. Kod žena, 603 (64,2%) uzorka su bila dobroćudna, a 336 (35,8%) zloćudna, dok je kod muškarca 87 uzoraka (90,6%) bilo dobroćudno, a 9 (9,4%) zloćudno. Svi zloćudni slučajevi kod muškarca bili su slučajevi invazivnog duktalnog karcinoma, a većina zloćudnih slučajeva kod žena bili su slučajevi invazivnog/infiltracijskog duktalnog karcinoma. Udio zloćudnih slučajeva bio je 18% kod pacijenata mlađih od 40 godina i 63,2% kod pacijenata starijih od 60 godina. Srednja dob nastanka zloćudne bolesti bila je 48,6 godina. Godišnji postotak incidencije zloćudnih tumora dojke stalno je rastao za 4,8%, od godišnje stope od 23,5% 2000. do 47,2% 2007.

Zaključak Među saudijskim pacijentima došlo je do značajnog porasta incidencije raka dojke, koji sada nastaje u ranijoj dobi nego u zapadnim zemljama. Kako bi se poboljšalo liječenje i kako bi se bolest ranije dijagnosticirala, potrebno je uvesti kontinuirano motrenje i mamografske preglede, te obrazovati pacijente.

Ammar Al-Rikabi, Sufia Husain