x
x

Hrvatske smjernice za praćenje bolesnica s rakom dojke, jajnika i maternice

  21.06.2016.

Praćenje onkoloških bolesnika – kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a objavljene su u Liječničkom vjesniku. 1. dio se odnosi na rak dojke, rak tijela maternice, rak vrata maternice, rak jajnika

Hrvatske smjernice za praćenje bolesnica s rakom dojke, jajnika i maternice

Liječenje onkoloških bolesnika mora se temeljiti na multidisciplinarnom pristupu, a provodi se u specijaliziranim onkološkim centrima. Nakon završetka specifičnog onkološkog liječenja daljnje praćenje uglavnom provode onkolozi, ali je uloga liječnika primarne zdravstvene zaštite (PZZ) sve važnija i potrebno ju je jasno definirati.

Trenutačno se većina preporuka za praćenje ne temelji na prospektivnim studijama, već se zasniva na stručnim mišljenjima pojedinih onkoloških centara ili specijalista. Hrvatsko društvo za internističku onkologiju (HDIO) ovim preporukama želi standardizirati i racionalizirati dijagnostičke postupke u praćenju onkoloških bolesnika nakon završetka primarnog liječenja.

Liječ Vjesn 2016;138:63–68