x
x

Je li moguće očuvanje plodnosti kod bolesnica s ginekološkim rakom?

  24.01.2023.

Očuvanje plodnosti postalo je važno pitanje u liječenju malignih bolesti danas. Mogućnosti očuvanja plodnosti u žena s ginekološkim zloćudnim bolestima mogu se razmotriti samo u mlađih bolesnica u vrlo ranim stadijima bolesti. Obavezno je savjetovanje pacijenata prije liječenja uz suradnju multidisciplinarnog tima.

Je li moguće očuvanje plodnosti kod bolesnica s ginekološkim rakom?

Cilj ovog preglednog rada je prikazati suvremene mogućnosti očuvanja plodnosti kod mladih žena s ginekološkim tumorima (rakom jajnika, trupa maternice ili vrata maternice). S obzirom na rizike i koristi metoda za očuvanje plodnosti, preporuča se bolesnicu prijeterapijski prezentirati na multidisciplinarnom timu koji uključuje ginekologa, ginekološkog onkologa, embriologa, radiologa, patologa i reprodukcijskog endokrinologa.

Samo je mali udio bolesnica s epitelnim rakom jajnika ili granično malignim tumorom janika prikladan za očuvanje plodnosti (FIGO IA I IC). Nakon operacijskog uklanjanja jajnika, tkivo jajnika ili jajne stanice se krioprezervaju; nakon završetka onkološkog liječenja obično slijedi ortotopična retransplantacija ovarijskog tkiva bolesnici, dok se jajne stanice mogu koristiti u postupku izvantjelesne oplodnje. Nakon liječenja uz očuvanje plodnosti kod odabranih bolesnica rakom jajnika stopa živorođenih kretala se do 53,8%.

Kod bolesnica s rakom endometrija očuvanje plodnosti podrazumijeva očuvanje maternice. Bolesnice pogodne za očuvanje plodnosti su mlađe žene sa dobro diferenciranim tumorom koji ne prodire u miometrij. Za očuvanje plodnosti kod raka endometrija primjenjuje se hormonsko liječenje, utemeljeno na gestagenima, koji stabiliziraju i zaustavljaju nekontroliranu estrogensku stimulaciju endometrija. Po završetku liječenja potrebni su učestali kontrolni pregledi, a uzimanje tkiva sluznice (kiretaža ili biopsija endometrija) predstavljaju standard u praćenju ovih bolesnica. Nakon liječenja gestagenima stopa živorođenih kreće se oko 60% ili čak više kod primjene postupaka potpomognute oplodnje.

Očuvanje plodnosti kod karcinoma vrata maternice moguće je kod strogo odabrane skupine bolesnica (FIGO IA1, IA2 ili IB1) motiviranih za trudnoću; kod tih bolesnica konizacija ili biopsija konizata u kombinaciji s laparoskopskom limfadenektomijom predstavlja najprikladniji zahvat sa stopom trudnoća do 47%.

Zrinka Rendić-Miočević, Mirna Alvir, Ivana Orešković, Lidija Beketić-Orešković