x
x

Koliki je rizik za nastanak ulkusne bolesti uz NSAIL / ASK ?

  dr. sc. Vedran Tomašić, dr. med., specijalist gastoenterolog

  01.03.2016.

Kod primjene ASK/12 mjeseci u dozi od 75 mg RR - 1,5, a kod doze od 300 mg RR - 3,3. Kod primjene NSAIL/ 12 mjeseci RR se kreće od 2,1 do 5,5. Efekt je dijelom ovisan o dozi iako je i 10 mg ASK dnevno dovoljno za razvoj neželjenih nuspojava. Duljina terapije je također bitan čimbenik iako je ulkusna bolest opisana i već nakon 7 dana terapije indometacinom!

Koliki je rizik za nastanak ulkusne bolesti uz NSAIL / ASK ?

Izazivaju li neki NSAIL više nuspojava od drugih?

Lijek

Relativni rizik (RR) razvoja ozbiljnih nuspojava NSAIL-a u gornjem GIT-u

Celekoksib

1.45

Ibuprofen

1.84

Diklofenak

3.34

Meloksikam

3.47

Nimesulid

3.83

Ketoprofen

3.92

Tenoksikam

4.10

Naproksen

4.10

Indometacin

4.14

Piroksikam

7.43

Gastroduodenalna toksičnost je grupni efekt svih NSAIL no opisane su razlike između pojedinih molekula. 

U kojih bolesnika postoji povećani rizik?

 • dob > 65 god.
 • anamneza ulkusne bolesti / krvarenja iz gornjeg GIT-a
 • anamneza GI nuspojava tijekom ranije uzimanja NSAIL
 • visoke doze NSAIL ili istovremena primjena više NSAIL
 • konkomitantna antiagregacijska i/ili antikoagulacijska teapija
 • konkomitantna terapija kortikosteroidima, bifosfonatima, SSRI
 • H. pylori infekcija
 • komorbiditet (KOBP, zatajenje srca, zatajenje bubrega, dijabetes)

 

 

Tako bolesnike možemo dijeliti na one niskoga rizika (bez rizičnih čimbenika), umjerenog rizika (1 do 2 rizična čimbenika) i visokoga rizika (2 ili više rizična čimbenika; izolirana anamneza komplicirane ulkusne bolesti). 

Prikaz slučaja (4)

Kod našega su bolesnika bili prisutni:

 • ♂ 60 godina
 • arterijska hipertenzija
 • dijabetes melitus
 • desnostrana koksartroza
 • prije 3 mjeseca CVI
 • ketoprofen + Andol

Zbirno se radi o bolesniku s visokim rizikom razvoja gastroduodenalne toksičnosti.