x
x

Acetilsalicilna kiselina prije operacije i ishodi kod vaskularnih bolesnika

  11.08.2017.

Predoperacijska terapija acetilsalicilnom kiselinom i povezanost s ishodom kod vaskularnih bolesnika. Cilj ovoga istraživanja će biti dokazati je li perioperativno ordiniranje acetilsalicilne kiseline (ASK) povezano s lošijim ishodom nakon operativnoga zahvata kod vaskularnih bolesnika, zabilježiti poslijeoperacijske komplikacije i povezati ih s postoperacijskim ishodom.

Acetilsalicilna kiselina prije operacije i ishodi kod vaskularnih bolesnika

Vaskularne bolesti postaju sve učestalije u svijetu i povezane su s značajnim morbiditetom i sve većim mortalitetom. Kako bi se kvaliteta života tih bolesnika povećala, a istovremeno smanjio mortalitet, u svojoj redovitoj terapiji sadrže antitrombocitne lijekove.

Smatra se da perioperacijska terapija acetilsalicilnom kiselinom može biti povezana s lošijim ishodom i pojavom komplikacija kod vaskularnih bolesnika nakon operativnoga zahvata.

Jedna od najtežih komplikacija kod tih bolesnika je pojava poslijeoperacijskoga krvarenja.

No, s druge strane pacijenti koji koriste antitrombocitnu terapiju zaštićeni su od tromboembolijskih incidenata, pa smjenice ne preporučaju prekidanje terapije ASK u perioperacijskom razdoblju.

Istraživanje će biti retrospektivno, analizirati će se povijest bolesti i elektroničke baze podataka centralnog laboratorija.

Cilj ovog retrospektivnoga istraživanja je usporediti perioperacijske ishode pacijenata koji koriste ASK i onih koji ne koriste ASK. Analizirati će se demografski podaci, duljina operacije, intraoperacijske komplikacije, duljina klemanja karotidne arterije, poslijeoperacijske komplikacije, poput prolaznih i trajnih grubih neuroloških ispada, te ishod (preživljenje ili smrt) u obje populacije.

Irena Krajina

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxfluOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: