x
x

Transfuzijsko liječenje koncentratima trombocita

  29.03.2016.

Od ranih 60-ih godina prošlog stoljeća, transfuzija koncentrata trombocita ima značajnu ulogu u liječenju hematoloških i onkoloških bolesnika s trombocitopenijom. Svake se godine u Europi transfundira više od 2,9 milijuna koncentrata trombocita i 57.000 u Hrvatskoj.

Transfuzijsko liječenje koncentratima trombocita

Trombocitne transfuzije već su dugi niz godina predmet brojnih rasprava i kontroverzi, posebice prednost profilaktičke u odnosu na terapijske transfuzije, okidač / ili prag za transfuziju trombocita, metode prikupljanja trombocita te optimalnu dozu trombocita za transfuziju.

Uzimajući u obzir da trombociti imaju kratak vijek trajanja u odnosu na druge krvne pripravke (5-7 dana), uz rastuće zahtjeve za njihovo korištenje, svaki transfuzijski centar mora odlučiti na koji će način osigurati dovoljan broj sigurnih i učinkovitih koncentrata trombocita. 

Sanja Balen