x
x

Postoperacijska trombocitoza u kliničkoj praksi

  12.04.2022.

Trombocitoza je čest nalaz u kliničkoj praksi, a većinom se otkrije slučajno, pri rutinskoj pretrazi krvne slike ili, primjerice, u preoperacijskoj obradi pacijenata. Trombocitozu se često može susresti u postoperacijskom razdoblju i u velikoj je većini slučajeva sekundarne etiologije. Međutim, ponekad je bitno razlučiti o kojoj se vrsti trombocitoze radi i procijeniti postoji li rizik od krvarenja ili tromboembolijskih incidenata.

Postoperacijska trombocitoza u kliničkoj praksi
Najčešće istraživane komplikacije kod postoperacijske trombocitoze su tromboza i krvarenja.

Trombocitoza je stanje povišenog broja trombocita u perifernoj krvi. Normalan broj trombocita kreće se u rasponu od 150x109/L do 450x109/L, a povišenom vrijednošću smatramo onu iznad 450x109/L. Regulacija proizvodnje trombocita temelji se na proizvodnji trombopoetina, faktora rasta i stimulacije megakariocita, koji se u odgovoru na smanjeni broj trombocita izlučuje iz jetre, i u manjem dijelu iz bubrega, te dovodi do stimulacije koštane srži. Suprotno tome, kod povišenog broja trombocita stvaranje trombopoetina je blokirano povratnom spregom, te je u normalnim uvjetima odnos broja trombocita i trombopoetina obrnuto proporcionalan. Međutim, na ovaj proces utječu i brojni drugi faktori osim samog broja trombocita. U stanjima s upalnim zbivanjima u organizmu, traumi, tumorima, može doći do pojačanog stvaranja trombopoetina i sekundarne trombocitoze. Zbog sličnosti u građi eritropoetina i trombopoetina često se kod osoba s anemijom može pronaći sekundarna trombocitoza kao odgovor na smanjenu razinu hemoglobina. Zbog svega navedenog čini se kako trombocitoza može imati brojne uzroke, te je njihovo ispravno prepoznavanje osnova za liječenje i kontrolu ovoga stanja.

Ana Miličević, Matea Milanović, Inga Mandac Smoljanović

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: