x
x

Medix br. 100: Hematologija i transfuzijska medicina

  22.08.2012.

Nove spoznaje u hematologiji, hematološkoj onkologiji i transfuzijskoj medicini glavna su tema jubilarnog 100-tog broja Medixa kojim časopis obilježava 18. godina dosadašnjeg izlaženja.

Medix br. 100: Hematologija i transfuzijska medicina

Neka načela liječenja neoplastičnih hematoloških bolesti jednaka su kao i kod drugih onkoloških bolesti, ali mnoge sofisticirane dijagnostičke metode i terapijski zahvati specifični su za hematologiju.

Neke neoplastične hematološke bolesti od neizlječivih bolesti s kratkim očekivanim preživljenjem, pretvorene su u kronične bolesti.

Transfuziologija je tradicionalno povezana s hematološkom strukom. Ona danas nadilazi tu tradicionalnu vezu. Bez transfuzijske medicine danas se ne bi mogle prakticirati mnoge medicinske struke 

Editorijal: Medix - prvih 100 brojeva (pdf)

Hematologija i transfuzijska medicina – nove spoznaje u dijagnostici i liječenju

Počašćeni smo sudjelovanjem u tiskanju jubilarnoga, 100. broja „Medixa“. Jednom od najstarijih društava Hrvatskoga liječničkog zbora, osnovanom prije 64 godine, pripala je čast prirediti tematski broj. Glavnom uredniku i suradnicima čestitamo, uz želje da i ubuduće pridonose širenju suvremenih načela različitih područja medicinske struke.

Naslovna tema ovoga broja „Medixa" posvećena je hematologiji i transfuzijskoj medicini- novim spoznajama u dijagnostici i liječenju.

Hrvatsko društvo za hematologiju i transfuzijsku medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora organiziralo je od 15. do 18. ožujka 2012. godine u Zagrebu nacionalni kongres - 5. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem i 4. stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara koji rade na hematološkim odjelima i u transfuziološkim službama.

Nacionalni kongres bio je povod za ovaj tematski broj, a vjerujem da će izabrane teme biti zanimljive liječnicima kao informacija o novostima iz područja hematologije, hematološke onkologije i transfuzijske medicine.

Hematološki poremećaji dio su kliničke slike mnogih bolesti i poznavanje suvremenih dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti je važno za liječnika obiteljske medicine. Dobrom suradnjom s kliničkim hematolozima može se brzo i učinkovito dijagnosticirati hematološka bolest i komplikacije nastale tijekom liječenja.

Hematologija i transfuzijska medicina znatno su napredovale posljednjih petnaestak godina. Mnoge su sofisticirane dijagnostičke metode i terapijski postupci specifični za hematologiju. Otkrićem novih lijekova neke su ranije neizlječive neoplastične hematološke bolesti s kratkim očekivanim preživljenjem postale kronične, pa bolesnici mogu kvalitetno i dugo živjeti unatoč prisutnoj bolesti.

U ovom su broju „Medixa" uvaženi domaći autori pripremili pregledne članke o dijagnostici i liječenju Hodgkinove bolesti, ne-Hodgkinovog limfoma i kronične mijeloične leukemije. Mnoge bolesnike s kroničnom limfocitnom leukemijom valja samo nadzirati do trenutka kad su zadovoljeni kriteriji za početak liječenja. Suvremenim načinom liječenja očekivano preživljenje bolesnika s multiplim mijelomom znatno je produljeno. U sklopu teme broja donosimo i članke o dijagnostičkim mogućnostima u trudnica sa sklonošću nastanka tromboembolija te potpornoj medikamentoznoj terapiji bolesnika s hematološkim neoplazmama. Poseban aspekt u liječenju hematoloških bolesnika su bolesnici dječje dobi s akutnim leukemijama i limfomima, o čemu pišu kolege pedijatri hematolozi.

Kako bismo na siguran način liječili bolesnike koncentratima eritrocita, trombocita ili drugim krvnim pripravcima, razvijeni su postupci kontrole kvalitete u transfuzijskoj službi kojima se nadzire svaki segment proizvodnje i klinička primjena navedenih pripravaka. Kolege transfuziolozi pišu o postupcima kontrole kvalitete u transfuzijskoj medicini, proizvodnji krvnih pripravaka i davalaštvu.
Počašćeni smo sudjelovanjem u tiskanju jubilarnoga, 100. broja „Medixa". Jednom od najstarijih društava Hrvatskoga liječničkog zbora, osnovanom prije 64 godine, pripala je čast prirediti tematski broj. Glavnom uredniku i suradnicima čestitamo, uz želje da i ubuduće pridonose širenju suvremenih načela različitih područja medicinske struke.

prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica, dr. med.,

Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti KB-a Merkur, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu