x
x

Doprinos životnih ciljeva nekim aspektima mentalne dobrobiti i zdravlju

  11.02.2016.

Mnoga istraživanja pokazuju da životni ciljevi doprinose dobrobiti i zdravlju, dok je nedostatak životnih ciljeva, ambivalencija ili konflikt povezan s njima, dovođen u vezu s brojnim negativnim utjecajima na tjelesno i psihičko zdravlje.

Doprinos životnih ciljeva nekim aspektima mentalne dobrobiti i zdravlju
Ciljevi usmjereni altruizmu i postignuću su se pokazali najboljim prediktorima ispitanih aspekata dobrobiti i zdravlja.

Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati doprinos važnosti koju odrasli pridaju životnim ciljevima usmjerenima moći, postignuću, intimnosti i altruizmu, uz kontrolu nekih sociodemografskih varijabli, objašnjenju nekih aspekata njihove psihičke dobrobiti (tj. zadovoljstva životom, samopoštovanja i integriteta) i općeg zdravstvenog statusa. U istraživanju je sudjelovalo 300 osoba u dobi od 25 do 75 godina iz različitih regija Hrvatske.

Rezultati su pokazali da su četiri ispitane kategorije životnih ciljeva pozitivno i uglavnom značajno korelirale s ispitanim aspektima psihičke dobrobiti i sa samoprocjenom zdravlja. Nakon kontrole doprinosa nekih sociodemografskih varijabli, ispitani životni ciljevi su u regresijskim analizama zajedno objasnili statistički značajan, iako skroman, postotak varijance životnog zadovoljstva, samopoštovanja, integriteta i zdravlja. Pri tome su se ciljevi usmjereni altruizmu i postignuću pokazali općenito najboljim prediktorima ispitanih aspekata dobrobiti i zdravlja.

Ivana Tucak Junaković