x
x

Lijek: Pregabalin PLIVA

  24.12.2015.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je PLIVA svoju paletu lijekova upotpunila lijekom: Pregabalin PLIVA.

Lijek: Pregabalin PLIVA

PREGABALIN PLIVA indiciran je za:

  • liječenje periferne i centralne neuropatske boli u odraslih osoba
  • kao dodatna terapija u odraslih osoba s parcijalnim napadajima, sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje
  • liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba 

PREGABALIN PLIVA tvrde kapsule nalaze se na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a. 

Sigurni smo da ćete imati dobro iskustvo u terapiji propisujući PREGABALIN PLIVA te da ćete biti zadovoljni Vi i Vaši bolesnici.

S poštovanjem,

Vaša PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Vademecum: Pregabalin PLIVA