x

SPECIJALIZACIJE

x

Pregabalin PLIVA

Generičko ime:
pregabalin

ATK
N03AX

Oblici:
Pregabalin PLIVA 150 mg tvrde kapsule
VPC: 138.65 kn + 3.60 kn
SPC >>> Uputa >>>

Pregabalin PLIVA 300 mg tvrde kapsule
VPC: 277.31 kn + 7.19 kn
SPC >>> Uputa >>>

Pregabalin PLIVA 75 mg tvrde kapsule
VPC: 69.32 kn + 37.58 kn
SPC >>> Uputa >>>

Pregabalin PLIVA 25 mg tvrde kapsule
VPC: 21.12 kn + 21.75 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antiepileptik

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje: 150 do 600 mg dnevno, podijeljeno u dvije ili tri doze. Može se uzimati s jelom i bez jela.

Neuropatska bol: početna doza: 150 mg dnevno; p.p. doza se može povećati na 300 mg/dan nakon 3-7 dana, a na max. dozu od 600 mg/dan nakon dodatnih 7 dana. (Nije na teret HZZO-a)

Epilepsije: početna doza: 150 mg dnevno; p.p. doza se može povećati na 300 mg/ dan nakon 7 dana, a na max. dozu od 600 mg/dan nakon dodatnih 7 dana.

Generalizirani anksiozni poremećaj: početna doza: 150 mg dnevno; p.p. doza se može povećati na 300 mg/dan nakon 7 dana, nakon dodatnih 7 dana doza se može povećati na 450 mg dnevno, a max. doza od 600 mg/dan nakon dodatnih 7 dana.

Prekid liječenja pregabalinom: preporučuje se postupno smanjenje doze kroz najmanje tjedan dana.

(*Napomena HZZO-a – RS)

OGLASI
Andol effectGastalIbuxin Rapid
PLIVINE GRUPE PROIZVODA