x
x

Utjecaj majčinog uzimanja SSRI tijekom trudnoće na prijevremeni porod

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  24.09.2015.

U studiji objavljenoj u časopisu American Journal od Psychiatry ustanovljena je manja stopa prijevremenih poroda i carskih rezova kod majki koje su uzimale selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) u odnosu na psihički oboljele majke koje nisu liječene lijekovima iz skupine SSRI.

Utjecaj majčinog uzimanja SSRI tijekom trudnoće na prijevremeni porod
Nedostatak studije su nepotpuni podatci o stupnju, tj. ozbiljnost psihijatrijskih poremećaja, doziranju SSRI i učestalim pratećim faktorima kao što su uzimanje alkohola i droga. No, spoznaja o smanjenju rizika prijevremenih poroda i potreba za carskih rezom propisivanjem SSRI kod psihijatrijski oboljelih trudnica veoma je bitna budući da je studijom dokazano da je korist od te terapije ipak značajno veća od potencijalne štete u slučaju neuzimanja SSRI.

Iako je prijevremeni porod najveći pojedinačni uzrok smrti novorođenčadi i posreduje razvoju neuroloških poremećaja, utjecaj prenatalnog uzimanja lijekova iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) na navedena stanja nije dovoljno razjašnjen. Provedeno je istraživanje u kojem se koristio finski nacionalni registar o porodima između 1996. i 2010. Pronađene su sve trudnice koje su imale psihijatrijsku dijagnozu i podijeljene su u 2 grupe – u jednoj su grupi bile trudnice koje su liječene uzimanjem SSRI (N=15 729; od ukupno 4811 za koje je bila dostupna dijagnoza, 98% imalo je afektivne poremećaje), a u drugoj trudnice koje nisu u terapiji imale SSRI (N=9652; 97,5% s afektivnim poremećajima). Treća grupa bila je kontrolna i u nju su svrstane trudnice koje nisu imale psihijatrijsko oboljenje i nisu uzimale SSRI (N=31 384).

Analize su prilagođene demografskim, socijalnim i medicinskim karakteristikama, pušenju i sl. Uočeno je da su psihički oboljele trudnice koje su uzimale SSRI, imale 16% manji rizik za kasni prijevremeni porod (32 do <37 tjedana), 48% manji rizik za rani prijevremeni porod (28 do <32 tjedana) i 30% manji rizik za carski rez od trudnica koje nisu uzimale SSRI, a imale su dijagnozu psihijatrijskog poremećaja. Iako uzimanje SSRI nije povezano s visokim stopama kongenitalnih poremećaja, povezano je s 32% većim rizikom za rezultat petominutnog Apgar testa manji od 7 i 24% veći rizik za potrebu pažljivog praćenja novorođenčeta u neonatološkim odjelima. Rizik za razvoj gestacijske hipertenzije je granično povećan. U usporebi s kontrolnom grupom, tj. zdravim majkama koje nisu uzimale SSRI, majke koje su u trudnoći uzimale SSRI imale su povećan rizik za sve neonatalne probleme.

Nedostatak studije su nepotpuni podatci o stupnju, tj. ozbiljnost psihijatrijskih poremećaja, doziranju SSRI i učestalim pratećim faktorima kao što su uzimanje alkohola i droga. No, spoznaja o smanjenju rizika prijevremenih poroda i potreba za carskih rezom propisivanjem SSRI kod psihijatrijski oboljelih trudnica veoma je bitna budući da je studijom dokazano da je korist od te terapije ipak značajno veća od potencijalne štete u slučaju neuzimanja SSRI.