x
x

Neprepoznata stražnja luksacija ramena - prikaz slučaja

  21.02.2016.

Stražnja luksacija ramena rijedak je klinički i radiološki entitet. Od svih luksacija humeroskapularnog zgloba na stražnju luksaciju otpada manje od 2%. Način liječenja određen je veličinom defekta na glavi nadlaktične kosti, te trajanjem luksacije.

Neprepoznata stražnja luksacija ramena - prikaz slučaja

Predstavljamo slučaj 66-godišnje žene s neprepoznatom stražnjom luksacijom ramena zadobivenom padom s bicikla. Nakon CT-a desnoga ramena, učinjena je otvorena repozicija humeroskapularnoga zgloba i transpozicija gornje trećine tetive m. subskapularisa u područje defekta na glavi humerusa.
Deset mjeseci nakon operacijskoga zahvata klinički se nađe zadovoljavajući opseg kretnji. Bolesnica je subjektivno izrazito zadovoljna statusom operiranoga ramena, te konačnim rezultatom operacijskoga liječenja.

Željko Jeleč, Marcel Gorup, Ana Vuković Pirkl, Zdenko Beck, Jadranko Kovjanić, Gordan Rujevčan