x
x

Erektilna disfunkcija u muškaraca starije dobi

  Mr.sc. Antonio Plešnar , dr.med, spec. urolog

  05.11.2014.

Iako se seksualna aktivnost smanjuje nakon 60. godine života, prema MMAS studiji stariji su muškarci seksualno aktivni, a i u visokoj starosnoj dobi mogu biti prisutne seksualne želje i fantazije.

Erektilna disfunkcija u muškaraca starije dobi

Uvod

Proces starenja počinje rođenjem, a manifestne promjene, kako funkcijske tako i anatomske, viđaju se već u dobi od 40 godina života. Iz gerijatrijskih pogleda prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) starije su osobe u dobi od 60 do 75 godina, stare od 76 do 90 godina, a jako stare iznad 90 godina. No uzimanje tih granica nije idealno jer bismo trebali definirati starost i na osnovi bioloških, a ne samo kalendarskih pokazatelja. Početkom prošlog stoljeća prosječna životna dob iznosila je oko 50 godina, a danas ona iznosi 75 godina. Iako je evidentno prisutan stalni porast starije muške populacije, nažalost, još je često tabu tema njihova seksualnost. Osnova za to je višestruka - počevši od toga da je seksualnost intima u koju se ne bi trebalo zadirati, zatim je percepcija da spolni organi u toj dobi nisu od vitalnog značenja, ali isto tako i educiranost liječnika o toj problematici.

Zablude o seksualnoj neaktivnosti

Starenje danas više ne znači pasivan život, nego se sve više postavlja model kreativnog aktivnog starenja.

Prema MMAS-u (Massachusetts Male Aging Study, do sada najvećoj metodičnoj studiji seksualnih disfunkcija, koja uzima u obzir dob, socijalne i antropometrične faktore, životne navike i zdravstvene faktore) pokazalo se da 5% 40-godišnjaka i 65% 70-godišnjaka ima erektilne smetnje. Sličnu učestalost prikazali su Blanker i suradnici na 1688 nizozemskih muškaraca, među kojima 3% muškaraca od 50 do 54 godina te 66% muškaraca od 70 do 80 godina ima erektilne smetnje, a od 3 do 35% poteškoće s usporenom ili suhom ejakulacijom (1). U studiji je prikazano da je 25% erektilne disfunkcije psihogenog porijekla, a 75% ima za osnovu organsku bolest.

Iako se seksualna aktivnost smanjuje nakon 60. godine života, prema MMAS studiji stariji su muškarci seksualno aktivni, a i u visokoj starosnoj dobi mogu biti prisutne seksualne želje i fantazije. Tako na 1299 anketiranih starijih muškaraca 75,4 % njih imalo je intimni kontakt, a od toga 83% u odnosu s partnerom, a 27% bez partnera. Blanker i suradnici u svojem su radu pokazali da 17-28% muškaraca starije dobi nema erekciju, ali da erekcija nije apsolutna pretpostavka za senzualan i seksualan odnos.

Starenje danas više ne znači pasivan život, nego se sve više postavlja model kreativnog aktivnog starenja. Feldman i suradnici navode navode da na 26.000 ispitanih muškaraca i žena u dobi od 40 do 80 godina, 83% muškaraca i 63% žena navodi da seksualnost zauzima važno mjesto u njihovim životima (2). Stoga je danas percepcija muškaraca starije dobi kao aseksualne osobe neodrživa.

Lijekovi i seksualni podražaj

Želja je svakog muškarca zadržati i poboljšati erekciju. Erekcija nastaje pojačanim dotokom arterijske krvi u kavernozno tijelo uz blokadu venoznog odljeva. Seksualni podražaj bilo koje vrste dovodi do porasta dušičnog oksida koji se oslobađa iz endotela kavernoznih tijela i živčanih završetaka te ulazi u glatke mišićne stanice gdje stimulira enzim gvanilat ciklazu. Enzim gvanilat ciklaza pretvara GTP (gvanozin trifosfat) u djelotvorni oblik cGMP (ciklički gvanozin monofosfat), koji snižava intracelularni kalciji i dovodi do relaksacije kavernoznih mišića i erekcije. Enzim 5-fosfodiesteraza inhibira cGMP, što ima za posljedicu kontrakciju kavernoznih mišića i detumescijenciju. Na temelju tih istraživanja napravljeni su lijekovi koji blokiraju djelovanje 5-fosfodiesteraze i time održavaju visoku razinu cGMP-a koji potiče erekciju. Prvi takav lijek bio je sildenafil, a nakon toga pronađeni su tadalafil te vardenafil. Svi ti lijekovi djeluju na istom principu, a razlika je u količini potrebne doze, početku i trajanju djelovanja te nuspojavama. Lijek su uzima peroralno, što je i najlakše starijoj populaciji.

Na razgovor o problemima spremna samo četvrtina muškaraca

Samo aktivnim pristupom problematici putem tribina, članaka u novinama i dr. možemo promijeniti u nama prisutne tabue, kako seksualnost starije dobi ne bi više bila preskočena tema.

Ispitivanja  MMAS studije pokazala su da muškarci žele brz i pouzdan učinak lijeka, a upravo sildenafil ima najbrže djelovanje – već nakon 20 minuta, a djelovanje je do 10 sati nakon uzimanja, jedino tadalafil ima duže djelovanje. Time su lijekovima ostali terapijski postupci u erektilnoj disfunkciji, kao što su injekcije prostanglandinima u kavernozno tijelo penisa, kreme koje se stavljaju u mokraćnu cijev, vakuum – aparati, dovedeni u drugi plan, to više što način primjene nije pogodan za starije muškarce. Najčešći karcinom u starijih muškaraca jest karcinom prostate. Gotovo 50 % operiranih pacijenta po radikalnoj operaciji prostate metodom poštede živaca, tzv. nerve sparing imaju poteškoće s potencijom. Više od 70 % bolesnika po prostatektomiji imalo je poboljšanje erekcije uz 100 mg sildenafila, ako se lijek davao odmah po operativnom zahvatu, odnosno po vađenju urinarnog katetera. Unatoč svim dosadašnjim saznanjima, još uvijek se svega 25 % starijih muškaraca odlučuje progovoriti o svojim problemima u ambulantama opće medicine. Razloga je za to više, ali najprije treba istaknuti nedovoljnu informiranost o mogućnosti dijagnosticiranja i uspješnog liječenja. Samo aktivnim pristupom problematici putem tribina, članaka u novinama i dr. možemo promijeniti u nama prisutne tabue, kako seksualnost starije dobi ne bi više bila preskočena tema.

Literatura

1.Blanker MH,Bosch LHR,Groeneveld FPM(2001) Erectile and Ejaculatory Disfunction in a Communitly-based Sample of Men 50 to 78 Years old:Prevalence,Concern and Relation to Sexual Activity.Urology 57:763-8

2.Feldmann HA,et al (1994), Results of the MMAS. J Urol 151:54-61

VEZANI SADRŽAJ > <