x
x

Izloženost zračenju i rizik od razvoja raka kod djece

  David Čičić, dr. med.

  27.06.2014.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Circulation Američkog udruženja za srce (American Heart Association; AHA) pokazalo je da standardno rentgensko zračenje kod većine djece ne povećava životni rizik za razvoj raka.

Izloženost zračenju i rizik od razvoja raka kod djece

Rezultati su pokazali da je kumulativna doza ionizirajućeg zračenja za prosječno dijete manja od godišnjeg pozadinskog zračenja u SAD-u. Prosječni pripisivi rizik za razvoj raka tijekom života bio je za 0.07% veći od osnovnog.

Iako bi ovi podaci mogli umiriti mnoge roditelje, ipak su djeca s kompleksnim srčanim greškama, koja su bila izložena znatno većim kumulativnim dozama zračenja, imala i znatno veći rizik za razvoj raka – 6.5% iznad osnovne granice. Budući da imaju veću vjerojatnost oboliti od raka dojke ili štitnjače, djevojčice su imale dva puta veći rizik za razvoj raka u odnosu na dječake.

Da bi proučili učinak rentgenskog zračenja kod djece, istraživači su pratili 337 djece, starosti do 6 godina i operiranih zbog srčane bolesti. Proučavana su djeca sa srčanim bolestima jer su češće izložena slikovnim pretragama od drugih skupina. Zabilježeno je 13 932 pregleda, uključujući klasični radiogram, kompjuteriziranu tomografiju (CT) i kateterizacija srca uz korištenje rentgena (fluoroskopija). Klasična radiografija činila je 92% svih pregleda, dok su CT i kateterizacija obuhvatili 81% kumulativne doze zračenja.