x
x

Točnost niskodoznog CT-a za dijagnozu akutnog apendicitisa

  04.07.2022.

Niskodozni CT precizno dijagnosticira akutni apendicitis, a bolesnike izlaže manjoj količini zračenja. Uspoređivana je CT dijagnozu s konačnom kliničkom dijagnozom kako bi odredili dijagnostičku točnost niskodoznog CT-a u odnosu na CT sa standardnom dozom uz korištenje kontrasta.

Točnost niskodoznog CT-a za dijagnozu akutnog apendicitisa

Rezultati ovog istraživanja sugeriraju da se dijagnostička doza zračenja kod skeniranja CT-om može značajno smanjiti bez narušavanja dijagnostičke točnosti, navode Salminen i sur. (Sveučilište Turku, Turku, Finska). Autori se nadaju da će ovi nalazi potaknuti liječnike da primjenjuju niskodozne modalitete CT-a na odjelima hitne pomoći za dijagnozu akutnog apendicitisa kako bi se izbjeglo nepotrebno zračenje u ovoj vrlo velikoj populaciji bolesnika.

Autori su prospektivno analizirali podatke u skupini bolesnika starijih od 16 godina u kojih je postavljenja klinička sumnja na akutni apendicitis. Usporedili su CT dijagnozu s konačnom kliničkom dijagnozom kako bi odredili dijagnostičku točnost niskodoznog CT-a u odnosu na CT sa standardnom dozom uz korištenje kontrasta. Od 856 bolesnika koji su podvrgnuti dijagnostičkom CT-u, 454 ih je primilo nisku dozu zračenja, a 402 standardnu dozu. Ukupna točnost CT skeniranja s niskim dozama u odnosu na standardne doze u identifikaciji bolesnika s i bez akutnog apendicitisa iznosila je 98 % odnosno 98,5 %. U bolesnika s BMI-om manjim od 30 kg/m2, točnost je bila 98,2 %-tna za 434 bolesnika s niskim dozama i 98,6 %-tna za 210 bolesnika sa standardnim dozama (P > 0,999). Za sve je bolesnike odgovarajuća točnost razlikovanja nekompliciranog i kompliciranog akutnog apendicitisa iznosila 90,3 % i 87,6 %. Za bolesnike s BMI-om manjim od 30 kg/m2, odgovarajuća točnost iznosila je 89,8 % odnosno 88,4 % (P= 0,663). U svih bolesnika bile su srednje niske i standardne doze zračenja 3 mSv odnosno 7 mSv. Kod bolesnika s BMI-om manjim od 30 kg/m2 medijan niske i standardne doze bile su 3 mSv odnosno 5 mSv (P < 0,001). 

Ovi rezultati su ohrabrujući, ali studija nije istraživala razlike u osjetljivosti i specifičnosti niske doze u odnosu na standardnu dozu CT-a u osoba s većim BMI-om, koje čine velik dio populacije. Dr. Benjamin M. Yeh, profesor radiologije i biomedicinskog snimanja na Sveučilištu u Kaliforniji, San Francisco, rekao je da je privlačno misliti da se doze CT zračenja mogu lako smanjiti u cijelosti bez štete po skrb bolesnika. Ali u stvarnom životu, smanjenje doze CT zračenja je nezgodno. CT skeneri lošije kakvoće trebaju veće doze za proizvodnju slika slične kakvoće kao kod naprednih skenera, rekao je dr. Yeh, koji nije bio uključen u istraživanje. Za postizanje sličnih dijagnostičkih CT slika, visoka osoba s niskim BMI-om zahtijeva veću dozu zračenja nego niska osoba sa sličnim BMI-om. Umjetna inteligencija može pomoći u sortiranju brojnih čimbenika kako bi se prilagodila doza zračenja za pojedinog bolesnika.

Goran Augustin