x
x

Klinička obilježja infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi u Hrvatskoj

  01.03.2014.

Tijekom kolovoza i rujna 2012. godine u Klinici za infektologiju KBC-a Osijek liječeno je pet bolesnika s meningoencefalitisom, u kojih je serološki (ELISA IgG i IgM pozitivni) dokazan virus zapadnog Nila.

Klinička obilježja infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi u Hrvatskoj

To su prvi dokazani slučajevi meningoencefalitisa uzrokovanog virusom zapadnog Nila u istočnoj Slavoniji (Budimci, Vukovar, Belišće, Kuševac, Petrijevci).

Bolesnici su bili u dobi od 48 do 77 godina. Tri su se bolesnika godinu prije liječila na neurologiji: dva zbog cerebrovaskularnog inzulta, a treći zbog vertiginoznog sindroma.

Hospitalizirani su od četvrtog do šestog dana prisutnih općih infektivnih simptoma, a prvog dana prisutnog poremećaja svijesti.

Smetenost, dezorijentiranost i halucinacije imala su dva bolesnika.

Somnolencija i sopor bili su prisutni također kod dva bolesnika, a kod dva bolesnika bio je prisutan i tremor.

Ljiljana Perić, Danijel Šimašek, Tatjana Vilibić-Čavlek, Mihael Mišir, Nikica Perić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROBisolexGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: