x
x

Hrvatski dan liječnika, 26. veljače

  26.02.2015.

S obzirom na globalnu krizu, nedostatak zdravstvenih radnika pa tako i liječnika, pitanje planiranja uključuju ne samo brojnost, nego i mogući opseg, vrstu i kvalitetu rada. Pritom treba uzeti u obzir i pitanje teritorijalne raspodjele, opterećenje bolestima u populaciji, funkciji liječnika u odnosu na druge zdravstvene radnike kao i organizacije cjelokupnog zdravstvenog sustava.

Hrvatski dan liječnika, 26. veljače

U radnom vijeku svaki liječnik trajno se educira, prati nove znanstvene spoznaje i koristi nove medicinske tehnologije. Prilagodljivost i u smislu prihvaćanja novih, organizacijskih, širih reformskih promjena, veća je i moguća kada su liječnici uvjereni da promjene donose  više mogućnosti stručnog rada i napredovanja, posvećivanja više vremena bolesniku kako bi rezultat bio više zadovoljstva za bolesnike i liječnike.

I u današnjim analizama, raspravama i razmišljanjima o mogućim poboljšanjima organizacije, planiranja i rada liječnika, neizostavni su podaci o njihovom broju i raspodjeli. Bez obzira na višegodišnji, blago rastući trend broja liječnika prema broju stanovnika (301/100.000), taj je pokazatelj još uvijek ispod prosjeka zemalja članica Europske unije (340/100.000, EU 27). Krajem 2013. godine u zdravstvenom sustavu radilo je na neodređeno i određeno radno vrijeme radno vrijeme 13.731 doktor medicine. Nastavlja se i trend feminizacije liječničke profesije, liječnica je 62%, u odnosu na 1989. godinu kada je udio liječnica po prvi put nadmašio udio muškaraca i bio je 50,2%. Aktualni podaci ukazuju na pozitivan trend ranijeg stjecanja statusa specijalista. Ujedno, s obzirom na udio starijih liječnika, naglašavaju važnost poznavanja i potrebu planiranja i predviđanja potrebnog broja specijalista i prema aktualnoj dobnoj strukturi. 

Mario Trošelj, dr. med.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000PLIVIT total energyOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: