x
x

Strategija UNODC-a za sintetičke droge za razdoblje od 2021. do 2025. godine

  23.11.2021.

Sintetičke droge predstavljaju jedinstven izazov međunarodnoj kontroli droga koja teži očuvanju zdravlja globalne zajednice. Za razliku od proizvodnje droga biljnog porijekla, poput kokaina i heroina, koja je geografski ograničena, proizvodnja sintetičkih droga može se odvijati neovisno o geografskom položaju, budući se oslanja na ljudsku kreativnost i nekoliko strateških tvari. Navedena fluidnost čini produktivnost izuzetno mobilnom te bilo koja zemlja na svijetu predstavlja potencijalni izvor proizvodnje sintetičkih droga.

Strategija UNODC-a za sintetičke droge za razdoblje od 2021. do 2025. godine
Broj novih psihoaktivnih tvari koje se pojavljuju na tržištima nezakonitih droga povećao se šest puta u posljednjem desetljeću i dosegao rekordnu vrijednost pojave preko 1000 jedinstvenih tvari tijekom 2020. godine.

Dinamična priroda tržišta sintetičkih droga nužno je zahtijevala iznalaženje prilagodljivih rješenja i kontinuirano usavršavanje strateškog pristupa. Rekordna proizvodnja metamfetamina, primjetna na jugoistoku Azije, neovisno o ograničenju kretanja koje je nametnula pandemija COVID-19, geografski pomak u proizvodnji metamfetamina (npr. Afganistan) i sve veća pojava opioida, novih psihoaktivnih tvari, posebice sedativa i stimulansa, novi su izazovi koji nameću promjenu pristupa i usavršavanje trenutnih strategija kako bi iste pružile učinkovite odgovore u dinamičnom okruženju.

U skladu s korporativnom Strategijom UNODC-a za razdoblje od 2021. do 2025. godine, s ciljem učinkovite implementacije iste, kao odgovor na rastući problem sintetičkih droga diljem svijeta, Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC)  19. studenog 2021. godine predstavio je novu Strategiju za podršku državama u suočavanju sa predmetnom problematikom. Strategija za sintetičke droge za razdoblje od 2021. do 2025. godine je izgrađena oko četiri sinergijske i komplementarne sfere djelovanja, kao okvir za usmjeravanje međunarodnog, regionalnog i nacionalnog djelovanja, s ciljem pružanja učinkovite podrške državama u suočavanju sa rastućim problemom sintetičkih droga.

Predstavljanje nove Strategije dolazi u kritičnom trenutku. Broj novih psihoaktivnih tvari koje se pojavljuju na tržištima nezakonitih droga povećao se šest puta u posljednjem desetljeću i dosegao rekordnu vrijednost pojave preko 1000 jedinstvenih tvari tijekom 2020. godine. Godišnje globalne zapljene stimulansa, točnije amfetamina, porasle su za 64 % tijekom 2019. godine, dok se broj smrtnih slučajeva zbog poremećaja slijedom upotrebe opioida povećao za 71 % tijekom posljednjeg desetljeća.

Nadovezujući se na iskustvo UNODC-a i naučene lekcije iz proteklih godina u suočavanju s krizom opioida, nova Strategija za sintetičke droge UNODC-a predstavlja uravnotežen i sveobuhvatan okvir utemeljen na znanosti. Poseban naglasak stavljen je na odgovore koji se temelje na dokazima za žene i mlade, uvažavajući specifične izazove s kojima se susreću.

Četiri područja djelovanja Strategije za sintetičke droge obuhvaćaju slijedeće: multilateralizam i međunarodnu suradnju; sustav ranog upozoravanja o novim prijetnjama sintetičkih droga – sprečavanje kriza prije nego što se dogode; promicanje znanstveno utemeljenih zdravstvenih odgovora: “Znanost za zdravlje”; osnaživanje kapaciteta za borbu protiv droga i podršku međunarodnim operacijama za suzbijanje trgovine sintetičkim drogama.

Kroz znanstveno utemeljene procese, dokaze i znanje, nova Strategija pomoći će kreatorima politike da uvedu učinkovite smjernice politike i strateški pristup za suzbijanje proizvodnje i trgovine sintetičkim drogama te da omoguće pristup liječenju u različitim dijelovima svijeta.