x
x

Ovisnik o drogama u ambulanti obiteljske medicine - hrvatski model liječenja

  28.05.2015.

U Republici Hrvatskoj provodi se Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012. - 2017.

Ovisnik o drogama u ambulanti obiteljske medicine - hrvatski model liječenja

Cilj: Ovisnost o psihoaktivnim supstancijama globalni je problem modernog društva koji zahtijeva integrirani i multidisciplinarni pristup. U Republici Hrvatskoj provodi se Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012. - 2017. Ključnu ulogu imaju sustav izvanbolničkog liječenja i liječnici obiteljske medicine u suradnji s liječnicima drugih specijalnosti. 

Metode: Predstavljamo 37-godišnjeg pacijenta s ovisnošću o opioidima, emocionalno nestabilnim poremećajem ličnosti i infekcijom virusom hepatitisa C. Pacijent je liječen individualiziranim i multidisciplinarnim pristupom. Uz farmakoterapiju ovisnosti provode se i psihoterapija, terapija komorbiditeta, povremena kontrola apstinencije uz pristanak pacijenta te kontinuirana edukacija pacijenta i njegove obitelji. 

Rezultati: Pacijent uspješno provodi terapiju održavanja i ostale vidove terapije ovisnosti i komorbiditeta zahvaljujući uskoj suradnji liječnika više specijalnosti te svojoj obitelji. Time postiže zadovoljavajuću kvalitetu života i produktivnost. 

Zaključak: Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012. - 2017. pokazala se optimalnim pristupom rješavanju problema ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama u prikazanog pacijenta. Ujedno je i dobar način smanjenja štetnih posljedica za ovisnikovu obitelj i društvo. 

Sandra Jadranić, Ljiljana Pernar