x
x

Projekt Ministarstva zdravlja: Zajednička nabava

  28.09.2012.

Na stranicama Ministarstva zdravlja možete pronaći projekt Zajednička nabava za zdravstvene ustanove i svu potrebnu dokumentaciju za natječaj.

Projekt Ministarstva zdravlja: Zajednička nabava

Zajednička nabava

1.  Dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga zakupa podatkovnih linkova i pristupa internetu za 2013. i 2014. godinu

DZN_za_nabavu_usluga_zakupa_linkova_i_pristupa_internetu 442,51 kB

2. Dokumentacija za nadmetanje za nabavu Telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge prijenosa podataka u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za 2013. i 2014. godinu   

DZN_Telekomunikacijske_usluge 1,05 MB

3.   Dokumentacija za nadmetanje za nabavu opskrbe električnom energijom za 2013. i 2014. godinu Dokumentacija za nadmetanje za nabavu uredskog materijala (uključivo toneri i tinte) za 2013. i 2014. godinu

1_DZN_za_nabavu_opskrbe_elektricnom_energijom 251,50 kB

2_DZN_za_nabavu_opskrbe_elektricnom_energijom 138,38 kB

3_DZN_za_nabavu_opskrbe_elektricnom_energijom 125,72 kB

4. 

1_DZN_za_nabavu_uredskog_materijala 245,41 kB

2_DZN_za nabavu_uredskog_materijala 131,27 kB

3_DZN_za_nabavu_uredskog_materijala 158,40 kB

4_DZN_za_nabavu_uredskog_materijala 196,04 kB

5_DZN_za_nabavu_uredskog_materijala 74,33 kB