x
x

Nedostaci rukavica prilikom rukovanja hranom

  05.08.2012.

Rukovanje hranom u rukavicama u ugostiteljstvu stvara lažan osjećaj sigurnosti pa ugostitelji češće obavljaju rizične radnje koje mogu dovesti do kontaminacije hrane i trovanja.

Nedostaci rukavica prilikom rukovanja hranom

Istraživanje objavljeno 2010. godine pokazalo je kako dugotrajno korištenje rukavica prilikom pripreme hrane stvara tople i povoljne uvjete na koži za rast i razmnožavanje mikroorganizama. Time se povećava rizik od prijenosa patogena s kože na hranu kroz oštećenja na rukavicama. Također, termički neobrađeno meso najčešći je izvor štetnih bakterija pa kuhar koji u rukavicama prima komad mesa i stavlja ga peći te istim tim rukavicama sjecka povrće za salatu može biti krivac za trovanje hranom.

Dodatni nedostatak korištenja rukavica je i ogromna količina otpada koja se stvara svakodnevnim odbacivanjem milijuna parova iskorištenih rukavica. Umjesto za kupovinu rukavica mudrije bi bilo uložiti novac u nabavku sudopera s ugrađenom nožnom pedalom za otvaranje vode. Također, rukavice mogu biti izrađene od potencijalno karcinogenih i toksičnih materijala te mogu izazivati alergije kod radnika.

Valja napomenuti da rukavice mogu biti korisne primjerice u slučaju kada radnik ima otvorenu ranu na ruci, a bavi se pripremom mesnih jela. U tom ga slučaju rukavice štite da ne dobije zaraznu bolest kao što je vrbanac.