x
x

Terapija refraktorne ALL zahtjeva individualizirani pristup

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  17.04.2012.

Ako se akutna limfatična leukemija (ALL) indukcijskom kemoterapijom ne može uvesti u remisiju, izbor najbolje dodatne terapije mogao bi ovisiti o tome da li je leukemija T ili B-stanične loze, pokazala je nova studija objavljena u časopisu New England Journal of Medicine.

Terapija refraktorne ALL zahtjeva individualizirani pristup

U 80% djece s ALL-om indukcijskom kemoterapijom uspješno se postiže remisija. Međutim to nije slučaj u svih bolesnika, jer u oko 2-3% bolesnika nakon 4-6 tjedana indukcijske kemoterapije ne uspijeva se postići kompletna remisija.

Kako bi utvrdili karakteristike upravo tih bolesnika koji ne odgovaraju zadovoljavajuće na indukcijsku terapiju, znanstvenici iz Dječje kliničke bolnice St. Jude u Memphisu proveli su studiju u koji su analizirali podatke od 44 014 djece i adolescenata iz Europe, Sjeverne Amerike i Azije, a koji se odnose na period od 1985. do 2000. god. Identificiran je 1041 bolesnik koji je bio refraktoran na inicijalnu terapiju i ti su bolesnici naknadno praćeni. Medijan perioda praćenja je bio 8.3 godine, a 10-godišnje preživljenje u ovoj skupini je bilo 32%.

Pokazalo se da bolesnici koji nisu odgovorili na indukcijsku terapiju imali općenito više obilježja bolesti visokog rizika, uključujući stariju dob, veći broj leukocita, T-stanični fenotip, Philadelphia kromosom i transkolaciju 11q23.

Bolesnici s akutnom leukemijom B-loze koji su bili mlađi od 6 godina, s visokom hiperdiploidijom, kojih je bilo 25% u skupini koja nije odgovorila na indukcijsku terapiju, imali su najbolji ishod, s 10-godišnjim preživljenjem iznad 50%.

Bolesnici s akutnom leukemijom B-loze koji su bili stariji od 6 godina, bez nepovoljnih citogenetskih obilježja i koji su bili liječeni samo kemoterapijom imali su 10-godišnju stopu preživljenja od 72%, što je više u usporedbi s onima koji su bili podvrgnuti alogenoj transplantaciji matičnih stanica.

Za razliku od njih, bolesnici s akutnom leukemijom T-loze koji nisu odgovorili na indukcijsku terapiju imali su bolje ishode nakon transplantacije, posebno u slučajevima kada su primili presadak od podudarnog srodnog davatelja. Ovaj je rezultat u skladu s prethodnim spoznajama.

Ova studija donosi važnu kliničku poruku koja se odnosi na to da su ishodi u bolesnika s refraktornom akutnom leukemijom B-loze mlađih od 6 godina i bez nepovoljnih citogenetskih obilježja bolji nakon liječenja kemoterapijom u usporedbi s transplantacijom matičnih stanica. To je važno s obzirom na to da se danas općenito transplantacija smatra standardnim postupkom u liječenju refraktornih bolesnika.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: