x
x

Genetska podloga akutne mijeloične leukemije

  29.03.2011.

Britanski znanstvenici su identificirali tri skupine mutacija koje uzrokuju akutnu mijeloičnu leukemiju (AML), objavio je časopis Nature Genetics.

Genetska podloga akutne mijeloične leukemije

Istraživači očekuju kako će njihov rad proveden na miševima omogućiti razvoj novih terapija.

Uz to, novi podaci će omogućiti ciljanu primjenu nekih lijekova koji već postoje.

Najčešća mutacija povezana s trećinom slučajeva AML se odnosi na gen Npm1 koji je ključan za samoobnavljanje leukocita.

Ostale mutacije identificirane u novoj studiji se odnose na gene koji kontroliraju diobu i rast stanica, te modifikacije okoline stanica.

Istraživanje je provedeno na Wellcome Trust Sanger Institute.

BBC

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoGastalOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: