x
x

Erektilna disfunkcija - problem o kojem se šuti

  12.08.2011.

Erektilna disfunkcija (ED) je nemogućnost postizanja i održanja erekcije dostatne za zadovoljavajući spolni odnos. Danas je ED rastući zdravstveni problem, koji negativno utječe na osjećaj zdravlja pojedinca i kvalitetu njegova života, te narušava odnose među partnerima. Smatra se da od ED stalno ili povremeno boluje više od 50% muškaraca u dobi od 40 do 70 godina.

Erektilna disfunkcija - problem o kojem se šuti

Novo područje, o kojem se danas sve više govori, je ženska seksualna disfunkcija. Bolje mogućnosti liječenja, novija saznanja o bolesti, informiranje javnosti i brojne kampanje nisu povećale samo broj posjeta liječniku, nego i broj novopostavljenih dijagnoza ED. U radu su prikazani etiologija, patogeneza, dijagnostika, te aktualne preporuke za terapiju ED. Tijekom proteklih desetljeća stručno mišljenje o uzrocima impotencije se promijenilo. Danas se smatra da je ED jedan od vrlo ranih simptoma kardiovaskularnih bolesti, te je u 80% slučajeva uzrokovana organskim promjenama. Upravo radi toga donošenje odluke o dijagnostici i liječenju ED zahtijeva multidisciplinarni pristup i suradnju urologa, kardiologa, endokrinologa, infektologa, ginekologa, psihijatra.

Predavanje održano na 3. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, svibanj 2011. godine