x
x

Poboljšanje kapaciteta za kronično liječenje i palijativnu skrb u Zagrebu

  26.10.2018.

Palijativna skrb je potpuna skrb za bolesnika čiju bolest više nije moguće aktivno liječiti. Svrha palijativne skrbi je kontrola simptoma, produženje života uz postizanje najveće moguće kvalitete života za bolesnike i članove njihovih obitelji.

Poboljšanje kapaciteta za kronično liječenje i palijativnu skrb u Zagrebu

Sukladno Nacionalnom i Gradskom pravnom okviru te pokazateljima iz Javnozdravstvenog statističkog ljetopisa Grada Zagreba, u Razvojnoj strategiji Grada Zagreba (Zagreb Planu) izdvojeni su prioriteti za javnozdravstvene intervencije u sljedećem razdoblju do 2020. godine, a jedan od prioriteta je poboljšanje kapaciteta za kronično liječenje i palijativnu skrb.

U zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb, palijativna skrb organizirana je na tri razine, kao primarna razina (domovi zdravlja, ustanova za zdravstvenu njegu u kući), sekundarna razina (specijalne bolnice) i tercijarna razina (klinika, klinička bolnica).

Palijativna skrb na primarnoj razini uključuje Domove zdravlja, registrirane za djelatnost palijativne skrbi, a od početka 2016. mogu ugovarati koordinatora za palijativnu skrb i mobilne palijativne timove. U DZ Zagreb – Centar 2012. godine započeo je pilot projekt HZZO mobilni palijativni tim, koji čine liječnik i medicinska sestra. U pripremi su mobilni timovi DZ Zapad i DZ Istok. Sukladno Mreži javne zdravstvene službe (Narodne novine 113/15) od listopada 2015. godine u gradu Zagrebu potrebno je osam koordinatora za palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite, a uz svakog koordinatora može se organizirati po jedan mobilni palijativni tim. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući osnovala je pod pokroviteljstvom i financiranjem Grada Zagreba Centar za koordinaciju palijativne skrbi koji predstavlja početak njezinog sustavnog razvoja. Centar je nastao kao jedan od prioriteta Strateškog projekta Zagreb – zdravi grad donesenog na Skupštini zdravlja 2010. godine konsenzusom sudionika, a kroz niz edukacijskih radionica za izradu Plana za zdravlje Grada Zagreba. Pod stručnim vodstvom prof. dr. Selme Šogorić i dr. sc. Aleksandra Džakule osmišljeni su načini i ciljevi rada ovog projekta. Na Skupštini zdravlja održanoj 2014. godine potvrđena je palijativna skrb kao prioritet za sljedeće četverogodišnje razdoblje (2014. - 2018.) U 2014. godini Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavilo je Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj 2014. - 2016., u sklopu kojeg je Centar za koordinaciju palijativne skrbi definiran kao obaveza i minimalni standard svake županije.

Aktivnosti Centra za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu su Callcentar, posudionica pomagala, web stranica Centra, promotivni materijali, evidencija sudionika, dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija, posjete bolesnicima i obiteljima u njihovom domu, grupe podrške (Susret sjećanja), projekt edukacije i suradnje s centrima za socijalnu skrb te edukativne radionice.

Cijeli tekst potražite na bazi Hrčak.