x
x

Svakodnevna primjena azitromicina u liječenju KOPB-a

  10.06.2011.

Dnevna doza azitromicina uz standardnu terapiju kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) značajno smanjuje akutne egzacerbacije, prezentirano je na Međunarodnom kongresu američkog torakalnog društva, održanom krajem svibnja 2011. godine u Denveru u Koloradu.

Svakodnevna primjena azitromicina u liječenju KOPB-a

Za azitromicin je poznato da uz antimikrobni ima i imunomodulatorni učinak koji je već dokazan u liječenju bolesnika s cističnom fibrozom i raznim drugim upalama dišnih putova.

Kako bi se dodatno procijenio potencijal azitromicina u kontroli egzacerbacija KOPB-a, dr. Albert i njegovi kolege proveli su prospektivno dvostruko-slijepo, placebo kontrolirano ispitivanje. U istraživanje je uključeno 1142 bolesnika s kliničkom dijagnozom KOPB- a i randomizirano u dvije skupine. Ispitivana skupina (n = 558) je dnevno primala 250 mg azitromicina, a kontrolna (n = 559) placebo tijekom jedne godine.

Ispitanici su bili 40 godina ili stariji s povećanim rizikom egzacerbacija KOPB-a. Svi ispitanici su primali kisik ili sistemske kortikostroide u prethodnoj godini.

Iz istraživanja su isključeni bolesnici s astmom, bronhiektazijama, jetrenom ili bubrežnom insuficijencijom, tahikardijom, ili produženim QT intervalom te audiometrijskim abnormalnostima.

Između ispitivane i placebo grupe pronađena je statistički značajna razlika i to od uključivanja u istraživanje do prve egzacerbacije. U grupi liječenih azitromicinom prosječno vrijeme do prve egzacerbacije je bilo 266 dana, a u placebo grupi 174 dana.

Učestalost egzacerbacija je isto tako statistički različita; u azitromicinskoj grupi je zabilježeno 741 egzacerbacija ili 1,47 epizoda po jednom bolesniku tijekom jedne godine, a u placebo grupi 900 egzacerbacija ili 1,84 epizoda po bolesniku godišnje (P = .004).

U azitromicinskoj grupi bolesnici su rjeđe odlazili u liječničke ordinacije na pregled zbog egzacerbacije KOPB-a.

American Thoracic Society (ATS) 2011 International Conference: Abstract 22714. Presented May 17, 2011.