x
x

EMA aplikacija: Fremanezumab u liječenju epizoodične i kronične migrene

  06.02.2018.

EMA (European Medicines Agency ) je prihvatila aplikaciju za registraciju fremanezumaba, humanog monoklonskog protutijela koje se veže i inaktivira peptid povezan s kalcitoninskim genom (eng. calcitonin-gene related peptide, CGRP) u prevenciji epizodične i kronične migrene u odraslih.

EMA aplikacija: Fremanezumab u liječenju epizoodične i kronične migrene

Radi se o tromjesječnim ili mjesečnim injekcijama koje može dati zdravstveni radnik ili ih može primijeniti pacijent sam. Lijek se primjenjuje supkutano i omogućuje fleksibilno doziranje.

Fremanezumab mijenja paradigmu u liječenju migrene. Prema novijim istraživanjima, pretpostavlja se da aktivirani primarni senzorni neuroni u trigeminalnom gangliju otpuštaju neuropeptid CGRP iz perifernih nastavaka smještenih u moždanim ovojnicama. Otpušteni CGRP aktivira CGRP-receptore smještene oko meningealnih žila što dovodi do vazodilatacije, degranulacije mastocita te ekstravazaciju plazme, procesa koji svi vode kliničkoj manifestaciji migrene. Fremanezumab se veže i inaktivira peptid povezan s kalcitoninskim genom (eng. calcitonin-gene related peptide, CGRP)

Kronična migrena je onesposobljavajuća primarna glavobolja koja u svijetu ima prevalenciju od 0,9 do 5,1%, a nastaje obično progresijom epizodične migrene. Naime, postepeno se povećava frekvencija napada glavobolje uz neke druge pridružene simptome migrene kao što su mučnina, povraćanje, fotofobije i fonofobije.

U tijeku su klinička ispitivanja učinkovitosti i podnošljivosti fremanezumaba u liječenju klaster glavobolja i postraumatskih glavobolja.