x
x

Bipolarni poremećaj često se zamjenjuje za depresiju u primarnoj zaštiti

  Maja Strineka, dr. med.

  25.03.2011.

Čak 20% odraslih koji se liječe od depresije u primarnoj zaštiti mogli bi imati nedijagnosticiran bipolarni poremećaj (BP), prema rezultatima studije provedene u Velikoj Britaniji i objavljenoj u British Journal of Psychiatry. BP se teško dijagnosticira i lako se zamjenjuje za rekurentne epizode depresije major.

Bipolarni poremećaj često se zamjenjuje za depresiju u primarnoj zaštiti

U studiju je uključeno 3117 odraslih pacijenata iz Južnog Walesa koji se od depresije liječe kod svog liječnika obiteljske medicine. Ukupno 576 (18,5%) pacijenata prošlo je 2 screening upitnika za BP (HCL-32 i BSDS). njih je 370 prošlo još i individualne razgovore i kliničku procjenu te je u 29 dijagnosticiran BP prema kriterijima DSM-IV. Budući da mnogo pacijenata nije željelo sudjelovati u studiji ili nisu prošli ispitivanje do kraja, teško je odrediti točan postotak pacijenata za koje se pretpostavlja da imaju krivu dijagnozu. Autori pretpostavljaju da se on kreće između 3,3 i 21,6 %.

Autori smatraju da bi ovaj poremećaj trebao dobiti više pažnje od liječnika u primarnoj zaštiti te bi ih se trebalo potaknuti u edukaciji i razvoju strategije koja bi pomogla da njihovi pacijenti dobiju pravu dijagnozu i terapiju.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidBisolexPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: