x
x

SAD: Mladi liječnici često previše rade

  26.02.2011.

Časopis Archives of Surgery je objavio podatke po kojima više od 60% specijalizanata kirurgije ima više radnih sati nego što propisuju sigurnosna ograničenja.

SAD: Mladi liječnici često previše rade

Pokazalo se i kako više od trećine od 144 praćena specijalizanta nema dovoljno vremena za odmor između dežurstava, a 20% ih radi više od 90 sati tjedno.

Prema postojećim odredbama u SAD, specijalizanti ne bi smjeli raditi više od 80 sati tjedno, uz obvezu najmanje 10-satnog odmora između smjena, te jedan slobodan dan tjedno.

Ova su pravila implementirana 2003. godine u pokušaju kontrole umora liječnika i povećanja sigurnosti pacijenata.

Brojne su studije ukazale na veći rizik za pogreške u situacijama kada liječnicima nedostaje sna ili odmora.